Hart

Aandacht is het stuurwiel van jouw leven

Door: Oene Hofman  

Dit is de pittigste, stevigste en het meest uitgebreide artikel dat ik ooit heb geschreven! Ik heb echt het gevoel dat wat ik nu hier schrijf nu ook echt gezegd moet worden. Ook al is het misschien (nog) niet jouw waarheid. Neem niets klakkeloos aan over wat ik hier schrijf (moeten we in het algemeen niet doen), maar ga al denkend voelen of het waar kán zijn.  Praat er open over met elkaar en ga zelf ook op onderzoek uit. Bekijk rustig de informatie achter de links die een ander beeld zullen geven dan de informatie die je elke dag officieel te horen krijgt. Doe aan eigen waarheidsvinding!

Het is een bijzondere tijd waarin we leven! Maar nooit kon ik vermoeden dat het nog eens zo ‘bizar’ zou worden zoals het nu is. Eerst keken we nog náár een film over hoe het er in China en Noord-Italië aan toe ging. En plotseling zitten we zelf ín die film en zien we hoe Nederland en de rest van de wereld wordt stil gelegd! Hoe de wereldeconomie grotendeels tot stilstand komt! Hoe we plotseling in een ‘anderhalvemetersamenleving’ zijn terecht gekomen waar je nauwelijks meer een wandeling in een natuurgebied mag maken als het zonnetje schijnt. Terwijl we die Vitamine D, frisse lucht en beweging zo goed kunnen gebruiken om weerstand op te doen.

Weerstand is wat we hard nodig hebben, toch? Al was het maar tegen de angst die door de informatie van de overheid en de reguliere media wordt opgeroepen. Want elke dag worden we platgebombardeerd met verhalen en getallen over een virus waarvan wordt gezegd dat deze heel erg besmettelijk is. Dat we heel voorzichtig moeten zijn. Gedragen we ons niet volgens de strenge opgelegde richtlijnen, dan riskeren we boetes van €390 per persoon of €4000 per bedrijf. En zijn er kliklijnen ingesteld waarin angstige mensen minder angstige mensen kunnen verraden. We raken van elkaar vervreemd en geïsoleerd. Hoe voelt dit allemaal voor jou? En waar kennen we dit ook al weer van?

Het gaat ook over niets anders meer. En we lijken er helemaal door in de ban te zijn wat begrijpelijk is maar niet verstandig. We moeten niet in slaap gesust worden en ons als een kudde lemmingen gedragen, maar juist wakker blijven en beseffen wat er nu eigenlijk gebeurt. En waarom. Wie heeft er baat bij wat hier nu allemaal in scene wordt gezet.
Kijk hier voor een andere invalshoek als tegengeluid voor alle hysterie rondom de maatregelen. Er wordt veel angst gezaaid wat een overheid niet zou horen te doen!

Velen geloven alles wat hun wordt voorgehouden want de overheid en de experts waarnaar zij luisteren zullen het wel weten. Maar als je even uitzoomt en probeert uit de film te stappen, dan ga je de dingen toch echt wat anders zien. Het eerste wat opvalt is dat het aantal overledenen nog steeds minder is dan met de stevige griep in de winter van 2017/18. Kijk hier voor meer informatie.

Toen kwam er niet elke avond een minister bij een praatshow om alles uit te leggen. Toen werden geen stranden en natuurgebieden afgesloten. Werden geen hele bedrijfstakken en het complete onderwijs stilgelegd! Werd geen ‘anderhalvemetersamenleving’ verordonneerd die heel krampachtig en onnatuurlijk aanvoelt. Konden we rustig een stukje op de motor rijden of kijken naar de prachtige bollenvelden zonder dat er gedreigd werd met ingrijpen. Want een griep, hoe stevig ook, die gebeurt gewoon. Daarbij sterven ook vele ouderen. Hoe verdrietig dat ook is, dat hoort bij het leven.
Waarom dan nu wel de wereld op slot zetten en ogenschijnlijk bewust aansturen op een wereldwijde crisis die veel erger lijkt te worden dan die van de financiële crises in 2008 en volgend? Wie of wat zit hier achter om ons zo in een kramp te laten leven?

Ik wil hier graag eerlijk met je zijn. Vanuit mijn waarneming lijkt het op een geplande actie. Van een virus dat in een laboratorium is gemaakt (er rust patent op!). Het is meer een ‘plandemie’ dan een pandemie. Het virus is een aanleiding zo lijkt het, om bewust aan te sturen op een algehele instorting van onze maatschappij. Om van ons angstige en makke schapen te maken. Waarbij men dan met oplossingen zal komen die ogenschijnlijk goed voor ons zijn, maar die ons nog verder afhankelijk zullen maken. Die ons nog meer tot een Orwelliaanse slaaf zullen maken dan we al zijn. Zou het kunnen dat ze ons angstig willen maken om ons toenemend bewustzijn te ondermijnen? De trilling van bewustzijn werd steeds hoger in Nederland, maar is nu door de krampsamenleving weer wat omlaag gegaan. Willen we dit bewust zo laten gebeuren?

Het waarom en door wie er mogelijk achter zitten is hier wat veel om te beschrijven. Als je daar meer over wilt weten Google zelf eens rustig rond en volg eens andere invalshoeken. Of kijk op een naar ons gevoel betrouwbare site als www.ellaster.nl

Het is naar mijn gevoel nu heel belangrijk dat we zeer alert zijn waar ‘ze’ mee komen en te voelen wat het dan met je doet als je het leest of hoort. Niet ‘domweg’ volgen van wat wordt aangeraden, maar voel bij je zelf eerst of dit kan kloppen. We leven nu in een bizarre en zeer bijzondere tijd waarin je meer dan ooit in zeer korte tijd veel lessen krijgt aangereikt. Waarin je kan oefenen om meer en meer je eigen autoriteit te worden. Waarheid en onwaarheid, zin en onzin te schiften.

Enkele mogelijke zaken waar ‘men’ mee kan komen en die naar een onwetende ‘Hungergames samenleving’ (een serie films) kan leiden. Wat we moeten voorkomen.

 1. Als het vaccin voor het virus straks verplicht wordt en gratis wordt aangeboden. Opmerking: wie verdient hier aan en waarom is dat nodig? Mag ik dat zelf nog bepalen of ben ik dan een gevaar voor de samenleving? Zoiets is nooit gratis, dus laten we achter de bedoeling ervan proberen te kijken. Klik hier voor meer informatie
 2. Als je die prik weigert (zoals wij waarschijnlijk zullen doen), wat zijn dan de gevolgen?
  Opmerking: wordt dit op je nieuwe vaccinnatie-paspoort bijgeschreven en mag je dan nog reizen, mag je de grens nog over? Of een museum bezoeken, je (klein)kind van school halen? Aan welke tijd doet je dit denken?
 3. Als je handige Apps moet gebruiken zodat met kan zien waar je bent/was en wie je hebt ontmoet, om onderzoek te doen naar de verwachte besmettingsgraad. Rutte wil dit invoeren om te bepalen wanneer en in welke mate de regels kunnen worden versoepeld van de anderhalvemetersamenleving.
  Opmerking: hoeveel privacy regels worden er hiermee wel niet geschonden juist door de overheid! Zelfs drones met gezichtsherkenningssoftware worden ingezet. (Big Brother plus). Gelukkig hebben zestig wetenschappers in een open brief aan de overheid gewaarschuwd voor de gevolgen. Klik hier
 4. Als men het contante geld wil afschaffen. Het is nu al bijna een regel geworden om met pin te (moeten) betalen vanwege besmettingsgevaar.
  Opmerking: dan is ál je geld slechts een getal op een harde schijf bij een bank. Dit maakt ons financieel extreem afhankelijk en kwetsbaar.
 5. Als bij Youtube, Facebook, Twitter e.d. uitingen worden verwijderd welke afwijken van die van de overheid onder het mom van dat het zgn. nepnieuws is (en dit gebeurt al volop!).
  Opmerking: hoe kunnen wij dan nog echt nieuws van nepnieuws onderscheiden die van de overheid afkomstig is, als er geen alternatieve bronnen meer mogen zijn om je eigen waarheid te vinden? Hoe voelt het voor je als je er straks geen alternatieve informatie meer voor handen is? Wil je deze censuur echt opgelegd krijgen?
 6. Als dan vooral dàt zgn. nepnieuws wordt verwijderd dat een relatie legt met het virus en de werking van 5G.
  Opmerking: waarom zouden we dit niet mogen lezen? Is er dan juist wél een verband? In Wuhan lijkt er wel degelijk zo een relatie te bestaan!
 7. Als men straks 5G er versneld doorheen wil drukken met als reden dat het een stimulerende werking heeft voor de broodnodige economisch opleving van het land en voor de werkgelegenheid.
  Opmerking: 5G zal invloed hebben op ál het biologische leven op een manier die nog niet voldoende is onderzocht. In Wuhan was 5G al uitgerold als eerste grote stad van China (11 miljoen inwoners, veel universiteiten, High Tech industrie e.d.). Met grote gevolgen! Raadpleeg maar eens het alternatieve nieuws hierover.
 8. Als je bij een maatregel ergens afhankelijk van wordt gemaakt.
  Opmerking: in hoeverre wil je nog meer ergens van afhankelijk gemaakt worden dan we al zijn?
 9. Als er bij het brengen van nieuws direct, maar meestal indirect en soms subtiel, wordt ingespeeld op je angstgevoel.
  Opmerking: wil je voor de rest van je leven in een maatschappij leven die (officieel) van angst doortrokken is?

Wat doet al die berichtgeving en opgewekte angstgevoelens met ons? Misschien heb ik voor sommige mensen met deze blog hier ook aan bijgedragen (of ben ik nu een complotdenker!) Maar dat is zeker niet mijn doel en intentie. Ik wil dan ook graag positief en hoopgevend eindigen. Want daar is óók alle reden voor.
Om positief deze tijd (en proces) door te maken, zouden we ons bewust de vraag moeten stellen of we willen leven in angst of in vertrouwen en liefde. Angst (lage trilling) en liefde (hoge trilling) zijn qua emoties elkaars tegenpolen. Alle andere emoties zijn van deze twee afgeleid. Daarom is het van belang je af te vragen (denken/voelen) wat er juist nu in jou omgaat. En wat dit met je weerstand en je immuunsysteem kan doen.

We kennen vast wel het placebo effect en misschien ook wel het nocebo effect. Placebo wil zeggen dat je gerustgesteld wordt door een pil die je wordt voorgeschreven, maar die niets doet. Alleen al de positieve overtuiging dat je nu genezen zal worden is al genoeg om het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken en de pijn te doen verzachten.
Nocebo is het tegenovergestelde effect. Het is een negatief verwachtingseffect. Angst voor ‘de ziekte’, ontslag, faillissement e.d. kan een ziekmakend effect hebben op je denkpatronen, nachtrust en daarmee je afweersysteem.

De gevolgen van het virus stellen niets voor vergeleken bij de gevolgen van de hysterie en de angst waarin men ons terecht wil doen komen. Angst is onze grootste belager, niet het virus!

Waar kies jij voor? Jij kunt voor jezelf je eigen placebo zijn! Niet wachten op positieve berichten van ‘buiten af’, maar jezelf innerlijk bekrachtigen door bewust te kiezen voor liefde, vertrouwen en ‘samen-leven’. Vertrouwen dat uit deze chaos en de bekende (tijdelijke) zure appel, we straks met elkaar een betere en menswaardiger samenleving mogen opbouwen. Want deze tijdelijke chaos biedt heel veel kansen om de systeemfouten in onze samenleving te herstellen. Waar we al jaren op wachten. Om je ware spiritualiteit te laten zien die onbaatzuchtig vanuit je innerlijke weten en Bron naar buiten komt. Die ons van de shock en de hysterie zal laten herstellen, zodat we meer dan ooit ons weer kunnen verbinden met het Oorspronkelijke Veld van de mensheid. Op verschillende niveaus wordt de oplossing al gezien, en wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit mede vorm te geven. Daaraan wil en zal ik bijdragen.
Voel alvast maar wat jij in dit proces wilt bijdragen met al je talenten en mogelijkheden die je bezit. De stilte en de vertraging waar we nu inzitten is een mooie kans om je klaar te maken voor de Nieuwe Tijd!

Wij wensen ons allemaal alle goeds toe met de inzichten en bewuste keuzes die we zullen maken. Geniet ondanks alles van een prachtige zomer en laat de natuur een voorbeeld zijn hoe alles weer opnieuw kan opbloeien.
Draai innerlijk aan je stuurwiel en richt je aandacht bewust op wat voor jou goed en echt voelt!
Want jij bent de baas over je denken/voelen en je lichaam, en niemand anders!

Comments are closed.