Welkom bij In-zicht

Ad Broere en Martijn van Staveren

Reserveren noodzakelijk (via onze website)

Thema dag: Bewustzijn
Martijn en Ad gaan deze themadag het accent leggen op het bewustzijn. Immers, bewustzijn bepaalt onze perceptie van wat wij als realiteit beschouwen. Verreweg de meeste mensen kunnen niet verder zien dan de begrenzing van de vijf zintuigen. Zeer weinigen kunnen waarnemen op basis van hun oorspronkelijke vermogens en zijn daardoor in staat het grotere geheel te schouwen.
Begrensd als we zijn, trekken we al heel snel de verkeerde conclusies. We gaan bijvoorbeeld in aanbidding op de knieën voor onze onderdrukkers en we vertrouwen mensen en instituten die niet te vertrouwen zijn. De weinigen, die ons duidelijk willen maken dat de oorspronkelijke kracht in onszelf ligt en dat we daarnaar op zoek moeten gaan in plaats van onze vermogens uit handen te geven, worden maar al te vaak gewantrouwd.

Datum:  zaterdag 23 september 2017
Aanvang: van 10.30 tot 17.30 uur
Door: Ad Broere en Martijn van Staveren
Investering: € 49 (incl. koffie en thee)
Je kunt je eigen lunch meenemen of wat te eten bestellen in ‘t Haske.

Uitverkocht

€ 49,00

Activiteit Omschrijving

Details

Ontwikkeling van het bewustzijn is daarom van het allergrootste belang. Het begint met onderzoek. Dat onderzoek wordt gevoed door informatie. Uit de informatie komen vragen voort en de antwoorden leiden weer tot nieuw onderzoek, tot nieuwe antwoorden en tot verdere vragen. Daarom wordt op de komende themadagen informatie afgewisseld met interactie. Vragen en antwoorden waardoor er een dieper inzicht ontstaat in de besproken onderwerpen. We zijn niet op zoek naar ‘de’ waarheid. Er is geen einde aan deze zoektocht, want die ene waarheid is er niet. Er is ons individuele proces om door de begrenzingen van ons bewustzijn heen te breken en om daardoor een ruimere perceptie te krijgen. Zonder ons vast te houden aan het te weten.

De onderwerpen die op de themadag aan de orde komen zijn:
Door wie en hoe wordt de mensheid onderdrukt?
Hoe heeft de onderdrukking gestalte gekregen?
Wat is hierin de rol van religie?
Wat van geld?
Wat van angst voor de dood?
Wat van schuldgevoel?
We zetten de onderdrukking in een ruimer perspectief dan uitsluitend rondom geld. Het gaat er vooral om inzicht te verkrijgen.

Hoe zien die onderdrukkingssystemen eruit?
Hoe herkennen we het mechanisme?
Wat is op dit moment de grootste bedreiging voor de mensheid?
Wie spelen daarbij een rol?
Welke mogelijkheden hebben we om ons aan het onderdrukkingssysteem te onttrekken?
Zijn we in staat om een realiteit te creëren die wel liefdevol en menselijk is? Hoe doen we dat?

Ad Broere is oud-bankier en econoom en geeft op een indrukwekkende wijze weer hoe “het geld systeem” in elkaar zit en brengt dit op een onthullende wijze over aan het publiek.

Martijn van Staveren weet uit bewuste ervaringen dat er onderdrukkende krachten zijn welke de mensheid voortdurend wil (mis)leiden in haar keuzes. Hij gaat daarover vertellen, waardoor de bezoekers kunnen gaan begrijpen dat misbruik van geld, macht en onderdrukking bewust in de wereld zijn gebracht om het krachtige Innerlijke Bewustzijn en Weten van de Mens te verstoren. Zodra de mens op Aarde beseffen gaat wat louter leven kan betekenen, zal de verandering plaats kunnen vinden waar zo lang op werd gewacht. De eenvoud is de kracht waarmee jouw leven een radicaal nieuwe expressie kan krijgen.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Website(s):

Martijn van Staveren: www.buitenaardscontact.nl

Ad Broere: www.adbroere.nl/ad-broere

Door: Ad Broere en Martijn van Staveren
Datum: 23 sep. 2017