Welkom bij In-zicht

Claudia Jansen

Reserveren mag, hoeft niet

De ware potentie van de mens
De potentie van het Leven zit in de mens. Hier op aarde. Niet in allerlei fantastisch mooie theorieën en visies. Maar in het dagelijks leven van alledag. Heel praktisch. Elke dag is een nieuwe dag. Elke dag is een nieuwe creatie. Dat besef vraagt een volledig verantwoording nemen voor jezelf en je omgeving. Dan verschuift het perspectief van reactie naar creatie. Wij zijn scheppende wezens. Het is aan ons hoe we met deze vermogens omgaan. Hoe willen we dat ons leven en onze maatschappij er uit ziet?

Datum:  woensdagavond 14 maart 2018
Aanvang:  19.30 uur
Door: Claudia Jansen

Uitverkocht

€ 10,00

Activiteit Omschrijving

Details

Ik ben kind, vrouw, moeder, echtgenote, creator, schrijfster, droomster, bezielster, onderzoekster en visionair.
Ik zing, dans, lach, huil, speel, val, sta op, probeer en creëer om uit te zoeken hoe het leven werkt om werkelijk gezond, gelukkig en vrij te zijn.
Ik ben Spirit in de Mens, een Goddelijk wezen op ontdekkingstocht in een aards lichaam.
Claudia Jansen

Bovenstaand geeft weer waar het werkelijk om draait. Het Leven en hoe ik me daarin beweeg. Het gaat om mens zijn. En als mens helemaal vrij te Zijn. Dat betekent voor mij vrij van beperkingen zijn. Van oordelen en verwachtingen. Op spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek niveau. Los van verwachtingen en oordelen steeds weer proberen vrij en open in het Leven te staan.

Mijn passie ligt bij het onderwijs. Naast opvoeding legt onderwijs de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs was (is nog) een manier van vorming en aanpassing. Na mijn bijna dood ervaring en de periode daarna heb ik inzichten mogen ontvangen over de koppeling Spirit (Goddelijke Geest) die zich uitdrukt in de mens en het lichaam. Hoe bewustzijn een rol speelt in leren en ontwikkelen. Hoe lichaamsbewustzijn anders is als zielsbewustzijn. Wat de functie is van onze hersenen en de zin en onzin van ons DNA. Hoe leer- en ontwikkelingsproblemen opgelost kunnen worden. Zo werd ook de rol en functie van water (in ons lichaam en op aarde) duidelijk. Water is een informatiedrager en tevens de fysieke uitdrukking van het kwantumveld. Zonder water is er immers geen leven. Water draagt de blauwdrukken van de creatie. Ons bewustzijn creëert ons lichaam en dat groeit en ontwikkelt zich in vruchtwater. Door te werken met water is een water remedie ontstaan genaamd Thuiskomen in jeZelf, die bijdraagt aan de ontwikkeling van de Goddelijke potentie in de mens.

Claudia heeft een nieuwe leertheorie en een nieuw holistisch onderwijsconcept ontwikkeld, dat uitgaat van de mens als vrij Goddelijk scheppend wezen waar de ontwikkeling van het vol-ledige potentie centraal staat. Het concept is een samensmelting van inzichten vanuit nieuwe wetenschappen als kwantumfysica, bio mimicry, epigenetica, nieuwe celbiologie, bewustzijnsgroei, verbonden veld theorie (velden van bewustzijn en informatie) in combinatie met de universele wetten en bewustzijn.

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Website(s):

www.ruimtevanliefde.nl en ook www.dezielendeschool.nl

Door: Claudia Jansen
Datum: 14 mrt. 2018