Welkom bij In-zicht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Stichting In-zicht (versie 1.1) 7 juni 2018

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Stichting In-zicht. In deze algemene voorwaarden geven wij aan dat we geen voorbehoud maken over de informatie die wij op onze website aanbieden.

‘Intellectueel eigendom’
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. En je mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Facebook of Twitter bericht.

We gaan heel zorgvuldig om met de afbeeldingen en de gedichten die we gebruiken bij onze lezingen en nieuwsbrieven, alsook over de informatie die we krijgen van onze sprekers. De afkomst van een gedicht wordt zorgvuldig uitgezocht en beschreven.

Andere overwegingen
Wij streven erna om de prijzen van onze events zo laag mogelijk houden. Opnieuw met de gedachte dat zoveel mogelijk mensen toegang tot deze inspirerende informatie mogen krijgen. De prijzen worden bijna altijd in overleg met de sprekers bepaald.

We streven ook naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting In-zicht is niet aansprakelijk voor enige informatie die op andere websites staan, waar wij via hyperlinks naar verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina met een geüpdatet versienummer en datum.

Toegangskaart
Op onze website vind je onder Programma onze activiteiten die we in een seizoen organiseren. Als bij een activiteit staat dat ‘reserveren mag, hoeft niet’ dan kan je zowel toegangskaarten kopen bij de kassa als vooraf via de website.
Staat er vermeld dat ‘reserveren noodzakelijk is via de website’, dan kunnen er (om administratieve- en organisatorische redenen) alleen kaarten worden gekocht via de website. Er kan dan alleen met iDEAL worden betaald.
Je krijgt daarna direct per email een e-ticket én een factuurbewijs toegestuurd. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een e-ticket in de spam of reclame box terecht komt. Mocht je de e-ticket nergens in je mail-omgeving kunnen vinden, stuur ons dan even een bericht via post@in-zicht.nl

Bij de kassa toon je de geprinte e-ticket of laat je deze zien op je smartphone.

Let op: mensen die geen computer hebben, of geen elektronisch betalingen kunnen doen, of het lastig vinden via iDEAL te betalen, of buiten Nederland wonen, kunnen ons via de mail of telefonisch benaderen. We zoeken dan samen naar een andere manier van betalen.


Verhinderd bij een event
Heb je een e-ticket maar je bent verhinderd of ziek geworden? Probeer eerst zelf de e-ticket door te kunnen geven aan iemand anders die in jouw plaats kan gaan. Het is prettig om dit ons even te laten weten, zodat er bij de kassa geen verwarring kan ontstaan. In het algemeen kunnen we binnen een week voor een event niet meer tot teruggaaf overgaan. Meld je dit bij ons aan (per mail of telefoon), eerder dan een week voor de datum van een event, dan overleggen we samen wat we aan deze situatie kunnen doen. We houden ons het recht voor om in speciale gevallen anders te besluiten.

Engeland reis
Voor de magische reis die we naar Engeland organiseren (de deelnemer reist er zelf naar toe, zorgt zelf voor een overnachtingsplek, verzekeringen e.d.) zijn aparte voorwaarden benoemd om een reeds geboekte reis af te zeggen. Zie daarvoor de tekst van de reis op onze site.