Welkom bij In-zicht

Onderdelen 1 tot 55 van totaal 121

per pagina
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

17 april 2019 Ontwikkeling

18-04-2019 10:47

Ontwikkeling
Anderen beschuldigen
van je eigen tegenslagen
is een teken dat er behoefte
is aan ontwikkeling.
Jezelf beschuldigen toont aan
dat de ontwikkeling is begonnen.
Jezelf noch anderen beschuldigen
toont aan dat je ontwikkeling is voltooid
(Epictetus)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

April 2019 Vernieuwing

10-04-2019 13:10

Vernieuwing

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Het Goddelijke binnenin
De bloesem verdwijnt vanzelf
wanneer de vrucht groeit
Zo zal ons lagere ik verdwijnen
wanneer het Goddelijke
binnenin je groeit.
(Vivekenanda )

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Onze oneindige natuur
We doen ons best het tegendeel te bewijzen,
maar het blijft een feit:
de mens is net zo goddelijk als de natuur,
en net zo oneindig als het oneindige.
  (Aldous Huxley)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Bloeien en bevrijding

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Ons slapende geheugen
Ik ben niet gekomen om u
met wereldse festiviteiten te vermaken,
maar om uw slapende geheugen
uit de onsterfelijkheid te wekken.
(Paramahansa Yogananda )

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Hoogste vorm van wijsheid
Wanneer de vijf zintuigen tot zwijgen zijn gebracht,
en wanneer het intellect tot zwijgen is gebracht,
wordt dat de hoogste vorm van wijsheid genoemd.
(Katha Upanishad)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

December 2018 Essentie

05-12-2018 17:28

Essentie

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

De wispelturige geest
Dit wereldlijke leven is niet dienstbaar aan het ware geluk,
Streef dus naar een gevoel van gelijkmoedigheid
waarin je vrede, gelukzaligheid en waarheid zult ervaren.
Als je in je wispelturige geest blijft verkeren,
Dan is er geen vrede, en is er geen geluk.
(uit de Yoga Vasistha)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

November 2018 Bevrijding van jeZelf

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Oktober 2018 Geloof alleen in wat je zelf als waar ervaart

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Schaduw van de vooruitgang
Ontwaakt computers uit alle landen!
Vergeet niet dat u met al uw bestanden
de mens ontneemt nog mens te zijn.
De mens die u voedt met specifieke opdrachten
om zijn dagelijkse ongemakken te verzachten;
en u zo de middelen geeft
om zichzelf maatschappelijk overbodig te doen zijn.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Laat u leiden door het menselijke leed;
de mens ontneemt nog nuttig te zijn.
De mens die u laat arbeiden op alle tijden
om zich van zijn routine arbeid te bevrijden;
en dientengevolge zijn eigen behoefte aan arbeid vergeet.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Wil niet de nieuwe god van de mensen zijn
die hen de verantwoordelijkheid ontneemt
van alle wereldse pijn.
De mens die door uw industrieel emplooi
zichzelf gevangen zet in een welvaartskooi;
en zo vergeet dat er aan zijn grootsheid ook beperkingen zijn.

Computers uit alle landen vergeet voor even
een computer te zijn!
Schakel tijdelijk uit al uw bestanden,
opdat de mens zich weer bewust wordt mens te zijn.
(auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Mijn hart straalt liefde
Liefde naar alle mensen die zich eenzaam voelen
bang zijn van binnen
wegkwijnen van verdriet en pijn

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die verhard, kwaad en achterdochtig zijn
verbitterd en verdwaald raken
niet meer weten wat zachtheid en liefde is

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die wanhopig zijn
geen toekomst meer zien
en het leven niks meer waard vinden

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die hoop hebben
hoop hebben op een geweldloze wereld
hoop hebben dat de verharden verzachten
de razernij tot rust komt

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen

(auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

The power to do it
In every community, there is work to be done.
In every nation, there are wounds to heal.
In every heart, there is the power to do it.
(Marianne Williamson)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Mei 2018 Vrijheid, beperktheid en oneindigheid

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

De transformatie raast over de aarde

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Grote waarheden beginnen als ketterijen

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

De mens als galactisch wezen

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

4 april 2018 De onderstroom

05-04-2018 15:47

De onderstroom
De golven zijn de dagen
De dagen van het jaar
Het lijkt of zij vertellen
Hoe het ons vergaat
Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied

(Stef Bos)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

14 maart 2018 Ik wens je toe

15-03-2018 12:19

Ik wens je toe

Ik wens je toe
dat je onbevooroordeeld
kijkt
naar een kind
hem ziet staan zoals hij is.

Ik wens je toe
dat je een kind tegemoet treedt
met open vizier
dat zijn onbevangenheid
je hart aanraakt

Ik wens je toe
dat elk kind
het kind in jou naar boven brengt
dat je lief hebt
en soms zacht terecht wijst

Ik wens je toe
dat je een ijkpunt bent
een veilige basis
waar kinderen zich kunnen 
hechten en warmen

Maar vooral een open blik
wens ik je toe
kindgericht.

(Isabelle Hofstra)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

De brug tussen verleden en toekomst

Op dit moment bevind ik mij op de brug tussen verleden en toekomst.
Achter me al mijn oude lessen, patronen die me gebracht hebben waar ik nu sta,
alleen zullen ze me nu niet langer meer tot nut kunnen zijn.

Op de brug lopen de tranen over mijn wangen
Ik voel de pijn van het loslaten
Ik voel steeds weer een touw losspringen, een oud patroon.

Voor me kijk ik angstig naar mijn versie van Hemel op aarde.
Ik voel angst voor al dat moois wat voor me ligt.

Er zijn niet langer wegen, geen borden aan de kant.
Niets zal mij langer zeggen: "hier moet je langs, langs deze kant"

Het is de tijd dat ik de wereld ga betreden.
Al mijn oude patronen, gewoontes, overtuigingen,
alles wat mij jaren tot nut is geweest,
mag ik met dank voor al die jaren,
terug geven aan dat waar ze vandaan kwamen.

Om zo te gaan staan in het nu.
Een zijn met alles om me heen.
Vol vertrouwen en geloof.
Hand in hand te gaan met mezelf,
over de laatste tree van de brug

De nieuwe geuren te ruiken.
De nieuwe kruiden te proeven.
De wind door mijn haren.
Ik zie de kleuren van mijn versie van Hemel op aarde

Ik hoor mijn innerlijke stem........

En toch....blijf ik voor nu nog even staan.
Op de brug tussen mijn verleden en mijn toekomstige bestaan.
Met tranen over mijn wangen en een angstige maar ook hoopvolle blik,
naar mijn beloofde land die nu voor me ligt..........

(Mirella Bruijnsteijn)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

7 februari 2018 Jij bent

08-02-2018 10:38

 

Jij bent
Je bent niet het lichaam en zijn functies
Je bent niet het denken en zijn werkingen
Je bent niet het voelen en zijn bewegingen
Je bent niet het handelen en zijn acties
Je bent niet de persoon en zijn individualiteit
Je bent niet het ego en zijn effecten
Jij bent degene die ‘nee’ zegt
Jij bent degene die ‘ja’ zegt, die de keuze maakt
Jij bent liefde onbegrensd
Jij bent licht ondeelbaar overal aanwezig
Jij bent stilheid in stilheid
Jij bent vrijheid in vrijheid
Jij bent waarheid in waarheid
Jij bent alles in alles, de essentie van alles
Jij bent Zijn in bewustzijn
Jij bent wie jij bent
Jij bent mede – schepper
Je bent het Zelf dat wordt opgenomen in het Zelf
Je bent het zelf dat in eenheid één is
Je bent het zelf dat opgaat in de Al Ene
Je bent dit dat teruggetrokken wordt in het Al Ene
Jij bent dit
Jij bent
Jij
We heffen ‘jij’ nu op
Zijn.

(Willem Glaudemans)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Om licht en liefde
 
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
 
Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.
 
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst.
Laat waar jij bent liefde zijn.
 
(Hein Stufkens uit : Vrede voor jou - gedichten)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Maand van vieringen en overdenken

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Sprankelend helder

Wees stil en richt je aandacht naar binnen.
wat je daar vind is het leven zelf
als tinteling, bewegende bron, het levende lichaam
in vloeiende vorm.

Open je ogen voor het lichte zien
van kleuren, zoals ze werkelijk zijn
al die nuances, vormen, licht en schaduw
komen op in jouw stilte, in jou als stil bewustzijn.
Een enkele gedachte is daar ook
onbelangrijk in vergelijk met het voelen.

Ga dieper die stilte in, wat is daar?
Horen van unieke geluiden
voelen van wonderlijke bewegingen
zien van zuiverheid overal.

Bewust van alles zoals het is
je bent het ervaren
jezelf kennen als werkelijk ervaren
bewustzijn kent zichzelf
bewustzijn Verlicht.

Bewustzijn weet dat het bewust is
voel jezelf als dat bewustzijn
er bestaat niets anders dan dit
heb je ooit iets ervaren buiten je bewustzijn?


Wees stil en richt je aandacht naar binnen.
daar is het leven zelf
wees stil en richt je aandacht naar buiten
en zie dat buiten binnen is
in jou
alles is in jou.
Heb je ooit iets ervaren dat niet in jou was?

Voel, kijk, luister
er is geen afstand in jou
intiemer kan het leven niet zijn
je raakt de sterren met je kloppend hart
tot op de bodem
in bewustzijn is alles één
jij alleen vol van alles.

Geen gedachte kan dit ervaren
de gedachte zelf is daar ook
als ervaring
Er is alleen nu
altijd nu

Wees stil
en rust daarin
sprankelend helder.

(Michiel Slegten)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

De eindpaal van de tijden
Aan de eindpaal van de tijden,
ziet ons oog de geest van het kwaad.
Moe geworsteld en ontwapenend,
tot geen afval meer in staat.
Als het Licht is in allen,
en in allen alles is,
zal het Licht een eeuwig Licht zijn.
Licht, uit Licht en duisternis.
(Isaac de Costa, achttiende-eeuwse dichter en ziener)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Ons leven is wat onze gedachten ervan maken

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Jij bent de moeite waard!

Laat je emotie stromen
als een beek die niet te dammen is.
Wat houd je tegen
om te voelen wat je voelt
wat je verwart, ontstemt,
wat je beroert en beklemt.
Jij bent de moeite waard

Je bent waardevol,
liefdevol.
Deel uit, maar vergeet niet
jij mag jezelf koesteren omdat je
uniek bent,
jij maakt het verschil.
Jij bent de moeite waard

Je hoeft niet perfect te zijn
zoals jij is er maar één.
Geef jezelf een kans om fouten
te mogen maken,
strijk liefdevol over je hart.

Je bent goed
Jij bent de moeite waard!

(Isabelle Hofstra)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Wat een reis en wat een bestemming!

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie 2017-2019 door Oene Hofman

Web des Levens
De mens heeft het web des levens niet gesponnen.
Hij is slechts een draadje ervan.
Alles wat de mens het web aandoet,
doet hij zichzelf aan.
(wijsheid van de Cree-indianen)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Niemand heeft de wijsheid in pacht

Niemand heeft de wijsheid in pacht.
De paus niet, Walsh niet, de Bhagwan niet.
Geloof niks van wat ik zeg, alleen omdat ik het zeg.
Zoek de waarheid in jezelf.
Je wéét het allemaal, je bent het alleen vergeten.

(Neal Donald Walsh, bekend van de ‘Ongewone gesprekken met God’)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Wanneer zijn we uitgeleerd?

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2016-2017 door Oene Hofman

Samen werken aan een nieuwe samen-leving

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2016-2017 door Oene Hofman

Voor een meester
Mogen je woorden
helder zijn als de dageraad
die alle duisternis verdrijft.

Mogen je daden
overvloedig vrucht dragen als
het graan in augustus.

Mogen je gedachten
zuiver zijn en verfrissend
als het water van een bergbeek.

Mogen je gebeden
krachtig zijn als de harteklop
van de Grote Moeder van Barmhartigheid.

Moge de Geest het heilig vuur in jou
brandend houden.

Moge Christus in jou spreken
moge Boeddha in jou zwijgen
moge Lord Krishna je wagenmenner
en je leraar zijn.

Moge je meer en meer worden
een instrument van vrede.

(Uit “Een woord in de wind” van Hein Stufkens)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Als de ziel gaat zingen
als de ziel gaat zingen
in ruimten van het hart,
zal ze zich ontbinden
van alle klem en smart.

als de ziel gaat zingen,
zingt zij open, groots,
zingt zij onbevangen
in vreugde eindeloos.

ze zingt in alle ruimten,
ze zingt bij laag en hoog,
ze neemt je mee naar buiten
achter de hemelboog.

volg de lichte klanken
van de ziel die zingt
naar de sterrelichte landen
waar zijzelf ontspringt.

hef je op, ga dansen,
spreidt je armen wijd,
dans op lichte voeten
naar de eeuwigheid.

 (uit Willem Glaudemans Veelkleurig wit)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

26 februari 2017 Mijn hart

28-02-2017 17:20

Mijn Hart
Stralend middelpunt van al wat is
Weerspiegeld in elke Zonnestraal
In stilte volg ik jouw ritme.
Jouw stralend Licht en zachte tonen
Beroeren al wat leeft
Geven onverminderd voort
Mijn Goddelijk Hart
Ik hou van jou.
(Apolonia ter Weele)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

De geboorte van een sterkere jij!

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2016-2017 door Oene Hofman

15 februari 2017 Alleen-zijn

17-02-2017 11:46


Alleen-zijn
Zoals innerlijke stilte geen uiterlijke stilte vraagt,
zo hoef je om alleen te zijn niet per se in je eentje te zijn.
Je beseft wat alleen-zijn ten diepste betekent
als je stevig gegrond in het hier en nu aanwezig bent
en je gewaarwordt wat er in het huidige moment gebeurt.
Je gebruikt je aandacht om ieder gevoel en iedere waarneming gewaar te zijn.
Je neemt alles waar wat er om je heen gebeurt,
en je bent volledig gegrond in jezelf.
Je verliest jezelf niet in de omgeving.
Dat is echt alleen-zijn.

(Thich Nhat Hanh)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Straal het uit!
Straal je eigen energie naar buiten.
Wees liefdevol naar het leven.
Voel dankbaarheid voor van alles om je heen.

Wees je bewust van dat jij degene bent
die energie de wereld in brengt,
hoe je je ook voelt, het is iets wat je altijd doet.

Wees je bewust van wat je de wereld in stuurt.
Zie het als een uitdaging om iedere dag
in liefde en in dankbaarheid te zijn.
Wat er ook gebeurt.

Want wat je wegzendt komt naar je terug.
Ontvangen en geven, zijn twee uitersten
van hetzelfde, een oneindige cirkel.

Energie gaat nooit verloren het verandert
hooguit van vorm of van trilling.
Omring je met dankbaarheid, vul je ermee op
en geef het weer door aan de wereld om
het vervolgens opnieuw te kunnen ontvangen.

Zoals er een kringloop van water bestaat,
bestaat er ook een kringloop van Liefde,
dankbaarheid en vreugde.
Wil je het ervaren ?
Straal het dan uit.....
(Anniek Oosting)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Intuïtie een machtig geschenk

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2016-2017 door Oene Hofman

16 november 2016 Bron

17-11-2016 11:40

BRON
Achter alle vormen gaat de bron schuil
achter alle vergankelijke zaken is er bewustzijn
achter alle emoties gaat ons verlangen naar liefde schuil
achter alle religies bevindt zich dezelfde
universele bron van waarheid, wijsheid en liefde
achter alle aardse dualiteiten weerklinkt
de uitnodiging om tot eenheid te komen
achter het geziene bevindt zich het ongeziene
en dát is de poort naar het ware leven.
(Uit ‘Dáár is liefde’ van Aart van Wijk)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman


De mensheid lijkt op een vlinder,
vlak voordat het uit zijn cocon komt.
Alles wat het wist,
staat op het punt om te veranderen.
En een volledig nieuwe wereld
zal zich openbaren.
(Drunvalo Melchizedek)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Oktober 2016 Bruggen bouwen

06-10-2016 12:34

Bruggen bouwen

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2016-2017 door Oene Hofman

Wees een licht voor jezelf
Zoals de Boeddha zei: 'wees een licht voor jezelf',
zo heeft Christus gezegd in het Evangelie van Thomas, logion 50

‘Als zij tegen jullie zeggen:
Waar komen jullie vandaan?
zeg hun dan:
Wij zijn gekomen uit het licht
daar waar het licht uit zichzelf is ontstaan,
en zich in hun evenbeeld heeft geopenbaard.’

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Er is een Licht dat ver boven alle dingen op aarde schijnt,
ver boven ons allen, ver boven de hemelen,
ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel.
Het is het Licht dat schijnt in ons hart!
 (Chandogya Oepanisjad uit de Hindoe traditie 800 v, Chr)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Neem bezit van je eigen tijd
Zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam
Zo is tijd de atmosfeer van de geest.
Als de tijd waarin wij leven
bestaat uit onregelmatige maanden en dagen
gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,
dan wordt onze geest ook zo:
een gemechaniseerde onregelmatigheid.

Omdat alles voortkomt uit de geest
is het niet verwonderlijk
dat de atmosfeer waarin wij leven
steeds vervuilder raakt
en dat de grote klacht is
‘ik heb niet genoeg tijd’!

Wie jouw tijd bezit
bezit jouw geest.
Neem bezit van je eigen tijd
en je zult je eigen geest herkennen.
(José Argüelles uit “13 manen in beweging”)

Geplaatst in Gedichten2016-2017 door Oene Hofman

Juni 2016 Wees niet bang

13-06-2016 17:35

Wees niet bang

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2015-2016 door Oene Hofman

Wind on the Hill

No one can tell me,
Nobody knows,
Where the wind comes from,
Where the wind goes.

It’s flying from somewhere
As fast as it can,
I couldn’t keep up with it,
Not if I ran.

But if I stopped holding
The string of my kite,
It would blow with the wind
For a day and a night.

And then when I found it,
Wherever it blew,
I should know that the wind
Had been going there too.

So then I could tell them
Where the wind goes…
But where the wind comes from
Nobody knows.

(A.A. Milne)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

20 april 2016 Ik ben

21-04-2016 11:44

Ik ben
Geen water kan mijn vuur doven,
geen vuur kan mijn metaal smelten,
geen metaal kan mijn vorm gieten,
geen vorm kan mijn beeld tonen,
geen beeld weerspiegelt mijn aura
want
ik ben de dauw van de oceaan
ik ben de flits van de duisternis
ik ben de glimlach van de traan
ik ben de piek van de diepte
ik ben de eeuwigheid van het moment
ik ben de dichter
ik ben
(vrij naar Shruti Pankaj)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

April 2016 Vrijheid

11-04-2016 13:05

Vrijheid

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2015-2016 door Oene Hofman

Valt er iets te halen?
Wat doorzien dient te worden
is dat er iets te 'halen' valt in het leven;
Dat er geluk is, ergens anders dan Nu  
Dat er vrede is, ergens anders dan Nu
Dat er liefde is, ergens anders dan Nu
Dat er eenheid is, ergens anders dan Nu.
Hoe zou je deze dingen ergens anders kunnen vinden dan Nu?  
Er is alleen maar Nu. Er is niets anders.

(Nin Sheng)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

Omarmen van je schaduwzijde

Lees meer
Geplaatst in Inspiratie2015-2016 door Oene Hofman

16 maart 2016 Imagine

17-03-2016 11:07

Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living live in peace...

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

(John Lennon)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

Mijn diepste angst is ..
Mijn diepste angst is niet dat ik ontoereikend ben.
Mijn diepste angst is dat ik oneindig krachtig ben.
Het is MIJN LICHT, niet mijn duisternis, waar ik voor terugdeins.
Ik vraag me af: wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon getalenteerd of geweldig zou zijn?
Maar waarom zou ik dat niet zijn?
Ik Ben één met de Allerhoogste.
Dat ik mezelf kleiner voordoe dan Ik Ben,
komt de wereld niet ten goede….

Er is niets verheffends aan om me kleiner voor te doen dan Ik Ben
opdat de mensen om me heen zich vooral niet onzeker gaan voelen….
Ik Ben geboren om te stralen, zoals kinderen dat doen,
om de luister van de Godheid uit te dragen die in mij woont.
Dit is niet slechts weggelegd voor sommigen,
maar ook voor mij en voor ons allemaal…!!
Als ik mijn Licht zonder voorbehoud laat schijnen,
geef ik anderen onbewust toestemming dat ook te doen.

Als ik bevrijd ben van mijn eigen angst om te STRALEN,
bevrijdt mijn AANWEZIGHEID automatisch anderen…
Ik sta mezelf toe om weer te stralen en te schitteren!
Ik sta mezelf toe de Kracht en de talenten die ik latent met me meedraag,
te gaan inzetten op elk gebied van mijn leven.
Dit is de tijd en Ik Ben er meer dan ooit klaar voor!!!

(vrij naar de inauguratierede van Nelson Mandela in 1994 als president van Zuid-Afrika.
De oorspronkelijk versie is van Marianne Williamson)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

Genezing door inkeren
In mijn Mystieke Hart
genees ik van verscheurde werelden
laat ik roestig denken vrij
in een louterende adem-zucht

Eindelijk kan Het Ene
De Liefde bezingen
in wonderlijk bezielde gebaren
kom ik thuis in mijn leeg gezicht

Eens zal dit onvermoede ochtendgloren
haar grootse Liefde tonen
aan al wat tot zichzelf inkeert.


Marianne Raemaekers
(Uit:Vrije Vleugels, mei 1994)

Geplaatst in Gedichten2015-2016 door Oene Hofman

Onderdelen 1 tot 55 van totaal 121

per pagina
Pagina:
  1. 1
  2. 2
  3. 3