Schaduw van de vooruitgang
Ontwaakt computers uit alle landen!
Vergeet niet dat u met al uw bestanden
de mens ontneemt nog mens te zijn.
De mens die u voedt met specifieke opdrachten
om zijn dagelijkse ongemakken te verzachten;
en u zo de middelen geeft
om zichzelf maatschappelijk overbodig te doen zijn.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Laat u leiden door het menselijke leed;
de mens ontneemt nog nuttig te zijn.
De mens die u laat arbeiden op alle tijden
om zich van zijn routine arbeid te bevrijden;
en dientengevolge zijn eigen behoefte aan arbeid vergeet.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Wil niet de nieuwe god van de mensen zijn
die hen de verantwoordelijkheid ontneemt
van alle wereldse pijn.
De mens die door uw industrieel emplooi
zichzelf gevangen zet in een welvaartskooi;
en zo vergeet dat er aan zijn grootsheid ook beperkingen zijn.

Computers uit alle landen vergeet voor even
een computer te zijn!
Schakel tijdelijk uit al uw bestanden,
opdat de mens zich weer bewust wordt mens te zijn.
(auteur onbekend)