Om over na te denken

Wie nooit heeft geleden,
heeft nimmer geleefd.

Wie zich nooit vergiste,
heeft nimmer gestreefd.

Wie nooit heeft geweend,
heeft geen vreugde als hij lacht.

Wie nooit heeft getwijfeld,
heeft nooit ernstig gedacht.
  
(Auteur onbekend)