Het begrip van de ziel
werkt meer aan het lichaam
dan de arts met al zijn artsenij.
Wie worden wil, wat hij moet zijn,
die moet verlaten wat hij nu is.
Hoe meer men weet,
des te minder begrijpt men.
(Meester Eckart, 13-de eeuwse duitse mysticus)