BRON
Achter alle vormen gaat de bron schuil
achter alle vergankelijke zaken is er bewustzijn
achter alle emoties gaat ons verlangen naar liefde schuil
achter alle religies bevindt zich dezelfde
universele bron van waarheid, wijsheid en liefde
achter alle aardse dualiteiten weerklinkt
de uitnodiging om tot eenheid te komen
achter het geziene bevindt zich het ongeziene
en dát is de poort naar het ware leven.
(Uit ‘Dáár is liefde’ van Aart van Wijk)