Moge het licht van uw ziel u leiden.
Moge het licht van uw ziel het werk dat u doet,
zegenen met de verborgen liefde en warmte van uw hart.
Moge u in wat u doet de schoonheid van uw eigen ziel zien.
Moge de heiligheid van uw werk genezing, licht en vernieuwing brengen
aan de mensen die met u samenwerken en aan hen die uw werk zien en ontvangen.

Moge uw werk u nooit vermoeien.
Moge het in u bronnen van verfrissing,
inspiratie en geestdrift doen ontspringen.
Moge u aanwezig zijn in wat u doet.

Moge u nooit verloren raken
in de eentonigheid van uw afwezigheid in wat u doet.
Moge de dag u nooit tot een last worden.
Moge de dageraad u wakker en oplettend aantreffen en moge de nieuwe dag dromen,
mogelijkheden en beloften voor u in petto hebben.

Moge de avond u dankbaar en vervuld aantreffen.
Moge u gezegend, beschut en beschermd de nacht ingaan.
Moge uw ziel u rust geven, troosten en vernieuwen.

John O’Donohue (uit Anam Cara; Mystiek uit de Keltische wereld)