Ontwikkeling
Anderen beschuldigen
van je eigen tegenslagen
is een teken dat er behoefte
is aan ontwikkeling.
Jezelf beschuldigen toont aan
dat de ontwikkeling is begonnen.
Jezelf noch anderen beschuldigen
toont aan dat je ontwikkeling is voltooid
(Epictetus)