Boodschap van de Aarde

Open je hart voor de mogelijkheid
dat wij allen verbonden zijn
door het Hart, de Geest en de Ziel.

Wij zijn niet van elkaar gescheiden door het individu,
wij zijn één gedachte, één ziel, één geest.

Gekomen uit één en hetzelfde Licht,
met als enige reden,
ervaren van het Licht in zichzelf
en het herkennen en erkennen
van het Licht in de ander.

Licht in zichzelf kan uitsluitend ervaren worden
door het ontmoeten van het duister.

Realiseer je echter wel dat het duister Licht is,
dat zichzelf opoffert om jou de ervaring te schenken
van herkenning van het Licht waaruit jij bestaat.

Vergeet daarom niet,
het Licht in het duister te herkennen
en het te bedanken voor zijn opoffering,
opdat het duister niet verdwaalt en vergeten wordt.
In deze wereld zijn velen verdwaald
enkel omdat het Licht in hen niet meer herkend werd.

Wees daarom bedacht op de Liefde
die uitgaat van het duister en omhels het,
zodat wij als één Licht
het pad terug naar onze oorsprong kunnen aanvangen.

De tijd is NU.
Heb elkander lief zoals je jezelf liefhebt.
Vergeet niemand.

Spreek dagelijks de woorden:
Ik zie jou,
Ik voel jou,
Ik ben jou,
Ik heb mij lief.

In La’Kech (ik ben jou, in een andere vorm)
(auteur onbekend)