Als je de geest van de dood wilt leren kennen, open dan je hart voor het leven.
Want leven en dood zijn één, zoals de rivier
en de zee één zijn.

(uit: “De profeet” van Kahlil Gibran)