In de stilte van mijn wezen
In de stilte van mijn wezen
gebeurt het aan mij.
Diep in mijn stilte
tintelt het leven zelf.
Daar stopt het zoeken,
daar ben ik.

(Lenne Gieles)