Het Pad

Als de nevelen optrekken
verschijnt de zon.
Als de schors weggenomen wordt
verschijnt het hout.
Als het denken verwijderd wordt
verschijnt het hart.
Als het hart zichzelf heeft opgelost
verschijnen de goden.
Als de goden vervluchtigen
verschijnt het Goddelijke.
Als stof en geest verzwinden
verschijnt de ongrond.


Zuiver je
Want zuiver ben je
Laat los
Want er is niets vast te houden
Wees niets meer
Want alles ben je al!

Erik van Ruysbeek (uit zijn bundel: 'Zangen van Ongrond')