Mijn hart straalt liefde
Liefde naar alle mensen die zich eenzaam voelen
bang zijn van binnen
wegkwijnen van verdriet en pijn

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die verhard, kwaad en achterdochtig zijn
verbitterd en verdwaald raken
niet meer weten wat zachtheid en liefde is

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die wanhopig zijn
geen toekomst meer zien
en het leven niks meer waard vinden

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die hoop hebben
hoop hebben op een geweldloze wereld
hoop hebben dat de verharden verzachten
de razernij tot rust komt

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen

(auteur onbekend)