Alles is in mij
Ik heb goed en kwaad gekend,
zonde en deugd, recht en onrecht;
ik heb geoordeeld en ben veroordeeld;
ik ben door geboorte en dood gegaan,
vreugde en leed, hemel en hel
en aan het eind gekomen, begreep ik
dat ik in alles ben
en alles in mij is.

(Hazrat Inayat Khan)