Genezing door inkeren
In mijn Mystieke Hart
genees ik van verscheurde werelden
laat ik roestig denken vrij
in een louterende adem-zucht

Eindelijk kan Het Ene
De Liefde bezingen
in wonderlijk bezielde gebaren
kom ik thuis in mijn leeg gezicht

Eens zal dit onvermoede ochtendgloren
haar grootse Liefde tonen
aan al wat tot zichzelf inkeert.


Marianne Raemaekers
(Uit:Vrije Vleugels, mei 1994)