De wispelturige geest
Dit wereldlijke leven is niet dienstbaar aan het ware geluk,
Streef dus naar een gevoel van gelijkmoedigheid
waarin je vrede, gelukzaligheid en waarheid zult ervaren.
Als je in je wispelturige geest blijft verkeren,
Dan is er geen vrede, en is er geen geluk.
(uit de Yoga Vasistha)