De eindpaal van de tijden
Aan de eindpaal van de tijden,
ziet ons oog de geest van het kwaad.
Moe geworsteld en ontwapenend,
tot geen afval meer in staat.
Als het Licht is in allen,
en in allen alles is,
zal het Licht een eeuwig Licht zijn.
Licht, uit Licht en duisternis.
(Isaac de Costa, achttiende-eeuwse dichter en ziener)