Liefde zelf…
In ieder mens zouden er acht delen moeten zijn:
Het eerste deel van de aarde
Het tweede deel van zee
Het derde deel van de zon
Het vierde van de wind
Het vijfde van de wolken
Het zesde van steen
Het zevende van de Heilige Geest
Het achtste van het Licht van de Wereld
Liefde zelf

Het vlees van de mens is van aarde
Het bloed van de zee
De ogen van de zon
De adem van de wind
Zijn geest en zijn wispelturigheid van de wolken
Zijn beenderen van de stenen
Zijn ziel van de Heilige Geest
Zijn begrip van het Licht van de Wereld
Liefde genoemd

Als het grootste deel van hem aarde is
Dan zal hij loom en zwaar zijn
Indien van de zee, hij zal wijs zijn
Indien van de zon, hij zal wild en oorlogszuchtig zijn
Indien van de wind, hij zal gewelddadig en vals zijn
Indien van de wolken, hij zal gewelddadig en vol haat zijn
Indien van steen, hij zal hard en krenterig als een dief zijn
Indien van de Heilige Geest, hij zal vriendelijk en perfect zijn en als god in zijn daden

(Druïdische wijsheid; vrij naar een oude medische tekst uit Wales)