Mijn diepste angst is ..
Mijn diepste angst is niet dat ik ontoereikend ben.
Mijn diepste angst is dat ik oneindig krachtig ben.
Het is MIJN LICHT, niet mijn duisternis, waar ik voor terugdeins.
Ik vraag me af: wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon getalenteerd of geweldig zou zijn?
Maar waarom zou ik dat niet zijn?
Ik Ben één met de Allerhoogste.
Dat ik mezelf kleiner voordoe dan Ik Ben,
komt de wereld niet ten goede….

Er is niets verheffends aan om me kleiner voor te doen dan Ik Ben
opdat de mensen om me heen zich vooral niet onzeker gaan voelen….
Ik Ben geboren om te stralen, zoals kinderen dat doen,
om de luister van de Godheid uit te dragen die in mij woont.
Dit is niet slechts weggelegd voor sommigen,
maar ook voor mij en voor ons allemaal…!!
Als ik mijn Licht zonder voorbehoud laat schijnen,
geef ik anderen onbewust toestemming dat ook te doen.

Als ik bevrijd ben van mijn eigen angst om te STRALEN,
bevrijdt mijn AANWEZIGHEID automatisch anderen…
Ik sta mezelf toe om weer te stralen en te schitteren!
Ik sta mezelf toe de Kracht en de talenten die ik latent met me meedraag,
te gaan inzetten op elk gebied van mijn leven.
Dit is de tijd en Ik Ben er meer dan ooit klaar voor!!!

(vrij naar de inauguratierede van Nelson Mandela in 1994 als president van Zuid-Afrika.
De oorspronkelijk versie is van Marianne Williamson)