Het Goddelijke binnenin
De bloesem verdwijnt vanzelf
wanneer de vrucht groeit
Zo zal ons lagere ik verdwijnen
wanneer het Goddelijke
binnenin je groeit.
(Vivekenanda )