Gevangen in je verstand

Wat laten mensen zich makkelijk verstrikken
in hun conceptuele gevangenissen.
Het verstand verwart in zijn verlangen
te weten, te begrijpen en te beheersen,
zijn meningen en standpunten met de waarheid.

Het zegt: ‘Zo zit het’.
Je moet groter zijn dan je gedachten om in te kunnen zien
dat hoe je ‘je leven’ of het leven
of het gedrag van iemand anders interpreteert,
hoe je een situatie beoordeelt,
niet meer is dan een standpunt.
Een van de vele mogelijke zienswijzen.
Het is niet meer dan een verzameling gedachten.

Maar de werkelijkheid is een samenhangend geheel,
waarin alle dingen onderling met elkaar zijn verweven,
waarin niets uit en op zichzelf bestaat.
Het denken versplintert de werkelijkheid 
het verdeelt haar in conceptuele stukjes en beetjes.

Het verstand is een nuttig en krachtig instrument,
maar is ook heel beperkend
wanneer het je leven helemaal gaat beheersen,
wanneer je niet beseft dat het maar een klein aspect is
van het bewustzijn dat je bent.

Uit: ‘De stilte spreekt’- Eckhart Tolle