Web des Levens
De mens heeft het web des levens niet gesponnen.
Hij is slechts een draadje ervan.
Alles wat de mens het web aandoet,
doet hij zichzelf aan.
(wijsheid van de Cree-indianen)