De kracht die in jou rust
Aanvaard dit kleine afgeschutte aspect niet als jezelf.
De zon en de oceaan verzinken in het niet naast wat jij bent.
De zonnestraal sprankelt alleen in het zonlicht
en de rimpeling danst omdat ze rust in de oceaan.
Maar in noch de zon noch de maan
ligt de kracht die in jou rust.
(Uit ‘Een cursus in wonderen’, deel 1, Tekstboek, blz.400)