Niets is sterker dan een goed idee waarvoor de tijd rijp is.
(Victor Hugo)

Lieve mensen,

Aan het toenemende gezang van de vogels buiten en het uitlopen van struiken en bomen, is duidelijk af te leiden dat de lente zijn intrede doet. Een overgang van ‘slapend’ in de winter naar ‘ontluikend’ in de lente. Om in de zomer zich in alle pracht en volheid te tonen en vrucht te dragen. Een prachtige transformatie. Dit zou ons als mens mogen inspireren om te ‘ontwaken’ uit onze slaap van onwetendheid, gelatenheid of erger nog onverschilligheid. Je kan uit je winterslaap van onwetendheid echter alleen maar ontwaken als je je bewust wordt van de dingen om je heen die je ineens kan ‘zien’ als iets wat niet normaal of gewoon is. Dan ga je verder op onderzoek uit en loop je tegen nieuwe dingen aan die je normaal vond, maar waar je nu ineens aan gaat twijfelen. Je vindt op je zoektocht andere mensen die bezig zijn te ‘ontwaken’ en dit stimuleert. Je bent dus niet gek, maar wel ‘anders’! Er is dus wel een risico dat je ‘oude omgeving’ je wat raar gaat vinden. Of dat je het ‘zwarte schaap’ van de familie wordt omdat je je ontworstelt uit de benauwdheid van bestaande sociale controle. Ik ben zelf ook zo een zwart schaap die als zweverig of vreemd wordt gezien of waar (heel lief) voor gebeden werd toen ik officieel het christendom verliet. Want ik zou verloren zijn!

Er zijn in Nederland (en in de wereld) heel veel mensen die anders zijn, zich niet meer met een kluitje in het riet laten sturen en zelf naar de waarheid op zoek gaan. Of naar een volgende stap in waarheidsbewustzijn. En velen geven hun verworven kennis door wat vaak heel stimulerend werkt voor anderen.

Deze maand staat bij In-zicht het zoeken en soms ook (deels) vinden van bijzondere dingen centraal zoals je kan zien aan onze agenda. Het zoeken naar het ware verhaal achter hemelverschijnselen die je tot aan het einde van de jaren tachtig nauwelijks zag in de lucht; chemtrails. Het is tijd om te weten hoe het werkelijk zit en wat de mogelijke invloed ervan op ons leven is. De atmosfeer is van ons allemaal. Maar dat geldt ook voor heel veel andere dingen die we in onze maatschappij zien en gewoon ‘weten’ dat het anders moet en ook kán. Het is ons land, ons geluk, onze gezondheid, onze kinderen, onze zorg, onze .. .

Omdat het anders kán en ook al gebeurt hebben een aantal bevlogen mensen in Nederland hun krachten, talenten en netwerken gebundeld om een platform op te richten waar mensen met ideeën elkaar kunnen ontmoeten; Nederland Bewust Anders (NLBA). De website is nu klaar en passievolle mensen nemen nu diverse taken op zich om het organisatorisch verder uit te bouwen. Vanuit St. In-zicht hebben we ons hierbij aangesloten en dragen het initiatief mee uit (zie agenda). Lieve mensen, de transformatie raast over de aarde en de veranderingen gaan snel. Miljoenen mensen gaan ‘zien’ dat het nodig is om op vele terreinen van onze samenleving veranderingen te bepleiten, die leiden voor een meer menswaardiger ‘samen-leving’. Samen staan we sterk en dit voedt collectieve velden van bewustzijn. Laten we meer en meer ‘ontluiken’ en met hart en ziel gaan doen wat we diep van binnen altijd al wisten. Doe mee, en laten we samen de verandering zaaien. Als we het zaaigoed koesteren en collectief gericht aandacht geven, dan zal het bloeien en ons handelen zal vrucht dragen. En de oogst zal overvloedig zijn. De natuur kent dit grote geheim en glimlacht ons in de lente toe. Nu moeten wij nog leren glimlachen, omdat het nu onze tijd is om dit geheim ook te leven. The times they are a changing (Bob Dylan).