De intuïtieve Geest is een Godsgeschenk,
het rationele verstand de dienaar.
We hebben een maatschappij geschapen
die de dienaar vereert
en het Geschenk is vergeten.
(Albert Einstein)


De uitdaging die voor ons ligt
De komende tijd zullen ons de contouren van een nieuwe werkelijkheid laten zien en voelen, die we nu nog niet voor mogelijk houden. Ervaringen zullen nog meer versnellen dan ze al deden. Veel van wat nu zeker lijkt wordt even onzeker. Om ons daarna te brengen naar echte zekerheden in plaats van de schijnzekerheden die we nu kennen. Moeder Aarde zal haar zijnstrilling in bewustzijn verhogen en wij zullen mee gaan of we willen of niet. De mate waarin we daar zelf op een rustige en positieve manier mee om kunnen gaan, bepaalt in hoge mate hoe onze eigen overgang plaatsvindt naar dit nieuwe bewustzijn. Hoe meer we in een staat van vertrouwen en overgave kunnen blijven, met een verbinding naar de andere mens, Moeder Aarde, natuur en kosmos, hoe dieper en positiever de ervaring. We gaan gestaag maar duidelijk afscheid nemen van de overheersing van het mannelijk denken en handelen, die ons verdeeldheid heeft gebracht en ik-gericht handelen. Het vrouwelijke (de intuïtieve geest) in de mens zal krachtiger naar voren komen en zich richten op verbinden en delen. Het ego zal zijn invloed gaan verliezen en de penduleslag van de dualiteit zal afnemen. Dit alles brengt ons steeds dieper in ons Zelf. En meer en meer in de Eenheid met Al-Dat-Is. Je weg is bereid! Ben je er klaar voor? Ik kan niet wachten!