De bewuste mensHet leven tussen de dood en een nieuwe geboorte,
is even rijk en gevarieerd,
als het leven hier tussen geboorte en dood.
(Rudolf Steiner)Zielsbewustzijn
Nu ik intenser met de onderwerp bezig ben als voorbereiding van de lezing, dringt het steeds dieper tot mij door hoe groot de schoonheid van de mens en haar ‘ontwerp’ is. Hoe de ziel/geest/bewustzijn ons lichaam, wat op zichzelf al ongelofelijk mooi in elkaar zit, in leven houdt en bezielt. Aan de andere kant is het begrip ziel/geest/bewustzijn ook heel lastig om te ‘be-grijpen’ en uit te leggen. Natuurlijk zijn er definities die je kan gebruiken uit een woordenboek, maar vaak zijn die ook nogal afstandelijk en klinisch. Terwijl je voor een lezing bij In-zicht er juist naar verlangt om nog een spade dieper in de geheimen van onze geest te mogen duiken. Dit geldt voor zowel de spreker als toehoorder, nietwaar?!
Om je als spreker voor te mogen bereiden en te focussen op een dergelijk onderwerp is al een voorrecht. Door je ook te laten inspireren door je eigen intuïtieve vermogens, kom je dieper in contact met je eigen zielsbewustzijn. En komen als vanzelf vragen op als: wat is nu mijn eigen opdracht in deze incarnatie, met welk doel ben ik gekomen? Kan ik het antwoord in mijzelf horen/voelen? Want ik weet dat het antwoord in mij ligt, maar het dan ook in je bewuste zijn gewaar worden is toch even wat anders. En toch voel ik, is dit antwoord verkrijgen van een groter belang dan een diploma halen op de school van de uiterlijke kennis. Dit is een graad halen op de Universiteit van het Leven, waarvoor we ons bewust voor hebben ingeschreven toen we nog in de sferen vertoefden. En als je op je sterfbed ligt met je dierbaren om je heen, hebben de diploma’s die je hebt behaald ineens geen waarde meer. Maar wel of je voldoende liefde en aandacht hebt gegeven aan je omgeving. Met andere woorden; of je voldoende een bewust levend mens bent geweest die zich realiseert wat de echte waarden in het leven zijn. Of we een bezield leven hebben geleefd (en niet slechts bezeten van willen bezitten). Dit is een grote uitdaging voor ons allemaal. In de lezing meer. Ik heb er zin in!