Wat zou er gebeuren als ik trouw zou zijn aan mijn dromen
in plaats van aan mijn angsten,

(Tara Mohr )

Lieve mensen,

In deze nieuwsbrief staat onze essentie centraal. Deze essentie is jouw Wezen die achter je persoonlijkheid verborgen ligt. Die essentie die er al was voor de geboorte en er zal zijn nadat je gestorven bent. Die niet door water kan worden nat gemaakt nog door de wind kan worden gedroogd. Die niet door vlammen van vuur kan worden verteerd, zoals de oude Indiase wijsheid uit de Upanishads ons leren. Dit wezen, dat rechtstreeks uit het Bronwezen is voortgekomen en die de unieke kenmerken ervan draagt, dat ben Jij echt. Deze goddelijke ‘Ik ben’ heeft de Bron-eigenschappen behouden, zoals het vermogen tot scheppen. We zijn dit alleen ‘vergeten’. We scheppen voortdurend maar wéten niet dat we dit doen. Als we ons daarvan werkelijk bewust worden gaan we met een hele andere intentie creëren. Dan zien we onszelf en de wereld om ons heen snel veranderen. De scheppende mens en de wereld (schepping) zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, zelfs wat er in het universum plaatsvindt is deels afhankelijk van jouw innerlijke groei en transformatie. Zover rijkt je vermogen!

Dat we leven in een tijd van grote transformaties en transities kun je opmerken in de buitenwereld als je goed ‘waarneemt’. De veranderingen die je daar kunt waarnemen komen vooral doordat bij veel mensen hun binnenwereld verandert. Hun veranderende manier van waarnemen brengt inzichten en doet de manier van hun handelen veranderen in positieve zin. Hierdoor transformeert de mensheid van dualiteit naar Eenheid.

Zou het niet prachtig zijn lieve mensen, dat we voortaan ons prachtige Wezen nu wat meer ‘aan het woord’ laten. Er beter naar leren luisteren en meer vertrouwen op onze eigen scheppingskracht en intuïtieve kennis. Wat zou er gebeuren als we meer trouw zouden zijn aan onze dromen en minder aan onze angsten? Het zal een geweldige omwenteling tot gevolg hebben. Kun je dat aanvoelen?Zullen we dan als medearchitecten van onze werkelijkheid onze krachten bundelen? Daarbij denken aan het belang van alle mensen en de wereld als geheel terwijl we handelen in onze eigen omgeving. Want om grote dingen te bereiken voor de wereld hoeven we slechts met veel liefde en compassie kleine dingen te doen. Kleine stappen maken met velen, brengt grote veranderingen te weeg. Zo versnellen we de transformatie naar Eenheid. En dat is nu precies waar je Wezen naar verlangt, want die ís al (in) Eenheid. Nu mijn kleine ikje nog :-)