We kunnen ons leven alleen vooruit leven
en het pas terugblikkend begrijpen.
Je leven leven of het begrijpen,
zijn twee totaal verschillende zaken.
(Søren Kierkegaard)

2013
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik de woorden: ‘de komende tijd zullen ons de contouren van een nieuwe werkelijkheid laten zien en voelen, die we nu nog niet voor mogelijk houden. Ervaringen zullen nog meer versnellen dan ze al deden. Veel van wat nu zeker lijkt wordt even onzeker. Om ons daarna te brengen naar echte zekerheden in plaats van de schijnzekerheden die we nu kennen’. Hoe meer ik deze woorden in mij om laat gaan, hoe dieper het verlangen naar een nieuwe tijd en samenleving wordt. Dit leeft diep in mij in een diepere laag van mijn bewustzijn. En ik ‘weet’ dat dit bij miljoenen mensen over de hele wereld ook diep van binnen zo leeft en dit nu meer en meer naar de oppervlakte van ons bewustzijn komt. En daarmee ook naar ons denken en handelen. De tekenen ervan zijn waar te nemen. Overal in de wereld komen mensen tegen ‘machthebbers’ van het oude in opstand. Zelfs in landen waar dit zeker niet vanzelfsprekend is zoals in Rusland, Japan en zelfs China. Kijk hoe het Syrische volk vecht tegen de onderdrukking, zelfs nu er al 60.000 doden te betreuren zijn. Ze kunnen en willen niet meer terug. Er vallen alleen nog meer doden omdat de VS en Rusland niet samen (nog) kunnen optreden. Beide reageren vanuit oude (angst en macht) reflexen. Kijk hoe in de VS het land in wezen onbestuurbaar is geworden, omdat de Republikeinen en de Democraten helemaal elkaars tegenpool zijn geworden. Dit moet allemaal nog even erger worden helaas, om dan zoveel tegenzin te doen ontstaan bij velen, dat er vanuit de basis (jij en ik) gezegd wordt: genoeg!

Wat er dan gaat volgen kun je omschrijven als een revolutie van het hart. We zullen het overnemen en een geboorterecht laten gelden: namelijk dat we Scheppers zijn. Scheppers van een werkelijkheid waarin we ons zonder angst mogen manifesteren, in een wereld waar je gezien wordt om wie je bent. Dit is een verlangen wat diep in ons sluimert en in deze tijd zal ontwaken. Wees zelf de verandering die je vanuit je hart in deze wereld wilt zien. Begin alvast in je eigen micro-omgeving. Dan volgt vanzelf het grote geheel, want we zijn immers met velen! En we zijn een levende magneet. Wat je aantrekt in het leven is in harmonie met je diepste overtuigingen.