Als aliens ons zo eens zouden kunnen zien!?Van verwondering tot verwondering
ontsluit zich het bestaan.
(Lao Tze)Spiritualiteit en UFO’s
In de maand van de spiritualiteit een lezing over dat UFO’s bestaan! Een bijzondere combinatie lijkt het wel. Zijn deze onderwerpen met elkaar te verenigen? En wat is eigenlijk spiritualiteit? Spiritualiteit wordt vooral gezien als een geestelijke levenshouding in relatie met het hogere of geestelijke in of buiten de mens.
Spiritualiteit is ook de richting en inrichting van je leven met een intuïtieve levensstijl. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt. Een bewustwordingsproces van een wereld die wij zelf mede geschapen hebben en nog steeds kunnen herscheppen. Daarmee is het voor mij meer dan alleen een geestelijke levenshouding met het hogere. Het moet eigenlijk ook heel praktisch zijn om onze levenshouding te verbinden met ons leven van alle dag, bij onze keuzes. Voor mij is het de integratie van al het leven in een zijnsbewustzijn, waartoe ook de natuurwetten behoren. Maar ook openstaan voor de dingen die we nog niet kunnen zien of weten. Openstaan voor onbekende voorvallen en de mogelijkheid tot buitenaards leven.
De letters UFO zijn een afkorting uit het Engels, en betekent: ‘een vliegend voorwerp waarvan de identiteit niet bekend is’. Het is tot nu toe een raadselachtige realiteit in onze bestaande werkelijkheid. Wie weet verandert dit tijdens en na de lezing en kunnen we ons oprecht verwonderen. Zo ontsluit zich steeds meer ons bestaan en groeit ons bewustzijn.
Hoe spiritueel wil je het hebben!