Vrij zijn

 

Vrijheid is je hartsverlangen voelen
onafhankelijk van de mening van anderen
(Paolo Coelho)

 

Lieve mensen,

Aan het begin van een nieuw jaar hebben we vaak ‘goede voornemens’ of gedachten dat we bepaalde dingen in ons leven anders willen inrichten. Een ‘goed voornemen’ kan eigenlijk alleen maar succesvol worden uitgevoerd, als we er oprecht van overtuigd zijn. Dat wil zeggen dat onze intentie, overtuigingen en daadkracht op een lijn moeten liggen. Vaak is de gedachte niet ‘diep’ genoeg verankerd om het vol te kunnen houden. Als je wat wilt afvallen bijvoorbeeld, is het beter een bewuste levensstijl te kiezen, en je daardoor fitter te voelen. Als het een overtuiging is van binnenuit hou je het beter vol, met verlies van gewicht als bijproduct.

We wensen onszelf en anderen vaak het goede en hopen dat dit mag uitkomen. En wachten tot het Universum of God dit verder maar regelt. Toch is onze invloed veel groter dan we denken. We hebben onze ‘gedachtekracht’. Hoe dieper deze gedachte uit ons komt en samenvalt met onze intentie en hartsverlangen, hoe krachtiger de gedachte. Als je die gedachte in een gebed of stilte moment uitspreekt naar de Bron, God of het Universum, en het past in de blauwdruk van degene waar je het voor vraagt, dan zal het hele universum zich inspannen om dit te laten slagen. Probeer het maar eens. Niet als een trucje (of omdat het zo hoort) want dan is de werking doorgaans heel gering (of zelfs nul). Er moet voldoende overtuiging en hart-en-ziel energie mee verbonden zijn om grootse dingen te stand te brengen. We zijn er klaar voor om dit te ‘door-zien’ en er mee om te gaan. De illusie dat we nietig zijn, mag worden doorgeprikt. We zullen ontdekken dat ons eigen leven en het leven op aarde een onderdeel is van een veel groter geheel van metafysische processen die nu nog ons verstand te boven gaan, maar gefaseerd aan hen die er voor open staan (wakker zijn) geopenbaard zullen worden. En dit is een snel groeiende groep die samen een energie van verandering kunnen en zullen bewerkstellingen.

Tegelijkertijd zal niet alles waar je naar verlangt uitkomen op het moment dat jij dit wilt. Het moet passen in je eigen zielenproces (juiste moment) en overeenkomen met je prenatale afspraken die je als ziel bewust hebt gemaakt om in dit leven te ervaren. En ingepast worden in het grotere geheel van het leven op aarde. Maar het belangrijkste is dat je met vastberadenheid je hartsverlangen volgt en je niet laat afleiden door gedachten als ‘wat anderen daarvan vinden’. Ook al is dit je vader, priester of buurvrouw. Je zal er een groeiend gevoel van vrijheid van krijgen wat smaakt naar meer. Want er is eigenlijk niets mooiers dan een onafhankelijke ziel te worden die leeft en beweegt in overeenstemming met haar bestemming in dit leven. Zonder de ‘gevangenis’ van religies, familie- en stamverbanden, cultuur- en streekgewoontes, leeftijd en opleiding. Doe dit voor het hoogste goed van jezelf én voor het hoogste goed van allen en je kan niet missen! Is dit niet een prachtig voornemen voor 2016!