Zichtbaar en onzichtbaar-
twee werelden ontmoeten elkaar in de mens.
(Novalis)

De mens; brug tussen hemel en aarde
Misschien is er aan het begin van 2013 toch nog wel wat verwarring hier een daar. Want zouden we niet een mooie ‘sprong’ maken met elkaar aan het einde van 2012? Iets waar velen naar uitgekeken, hebben. En dan voelt het toch nog wat zwaar en lijkt er niet zoveel verschil te zijn met vorig jaar. Hoewel ik het zelf ook lastig vind om hier helderheid in te krijgen, wil ik er hier toch graag iets over kwijt. Als het goed is, groeien en evolueren we als mens en in het bijzonder als ziel. Door vele levens heen doen we ervaringen op en groeien naar grotere inzichten en wijsheden. Zo worden we meer en meer een ‘oude ziel’. De meesten van jullie, lieve lezers van deze Nieuwsbrief, zijn vermoedelijk al wat oudere zielen. Omdat anders je interesse mogelijk ergens anders had gelegen dan bij spiritualiteit. En oudere zielen hebben vaak een bijzondere opdracht in deze incarnatie, of je je dat nu bewust bent of niet. En dat is vooral om anderen te ondersteunen in dit leven, door coach te zijn, leraar, leider, vangnet, inspirator. Aanmoedigend aan de zijlijn van iemands leven staan en die helpen om te leren wat het leven werkelijk is. En om voor te leven hoe het leven geleefd kan worden.


Misschien denk je nu, dat je zelf nog steeds wel wat hulp kan gebruiken i.p.v. dit aan anderen te geven. Dit is vast waar, want we zijn vaak zelf ook niet klaar. Maar tegelijkertijd is jouw grote ervaring, juist door de dingen die je zelf meemaakt, van groot belang om anderen te helpen. Om mensen te helpen begrijpen dat de mens een bijzondere functie heeft: een brug te zijn tussen het onzichtbare en het zichtbare. Oude zielen kunnen die brug meer dan anderen slaan. In de mens komen deze werelden prachtig samen. Het stoffelijke en het onstoffelijke. Geest en materie.
Nu we een intense tijd achter ons hebben waarin veel is opgeruimd, is er nu meer ruimte voor het Hoger Zelf om verder in te dalen. Alles wat er nu nog wordt opgeruimd, maakt gelijk plaats voor deze hogere energie. Zo bouwen we aan onze brug die daardoor steviger wordt. Want ons Hoger Zelf inspireert ons om nog meer op te ruimen. Nog meer initiatieven te tonen om nu te gaan staan voor wie je bent en waarvoor je gekomen bent. Voor de gehele voortgang van de Schepping is dit proces van belang. Ondanks dat in de buitenwereld de verdeeldheid groot is, wordt op deze manier in de mens een andere wereld meer en meer geboren. Die zich verbonden voelt met andere prachtige zielen die dit proces ook door maken. Van binnenuit veranderen we daarmee de wereld en zal het zichtbare en het onzichtbare in de mens nog meer één worden. Dan kan het ook niet anders of het ook in de buitenwereld zichtbaar moet worden. Dan zíjn we de verandering die we graag willen zien!