Als je in verbondenheid leeft met wat is,
komt er in je leven een intelligentie op die veel groter is
dan de kennis die het verstand heeft verzameld.
(Eckhart Tolle)


Wat zullen we ervaren van de 2012 energie
De laatste weken van dit jaar zijn aangebroken. Velen wachten (met spanning) af wat eind 2012 ons gaat brengen. Worden het grote en voelbare veranderingen in de natuur, aarde en mensheid? Wordt het heftig op een bepaalde manier, of gebeurt er iets bijzonders waardoor we in een andere belevingstoestand komen? Kunnen we de veranderingen mede vorm geven?
Ik weet natuurlijk ook niet precies wat er gaat gebeuren. Wat wel steeds meer tot mij doordringt is dat er de komende weken veel te voelen zal zijn. Dat de veranderingen, vooral op subtiel energetisch gebied, het meest te ervaren zijn. En als gevolg daarvan ook op het gebied van het ‘innerlijk weten’ en bewustwording.
Vooral in de dagen (rondom) 12-12-12 en 21-12-12 mag je veel ‘verandering en beweging’ verwachten op innerlijk gebied. Dit kun je alleen maar goed ervaren als je wat meer de stilte en de rust zoekt in meditatieve momenten van zijn. Probeer op die dagen bewust rustige momenten in te bouwen. Wees open, stil en gegrond. En adem bewust, diep en aandachtig. Voel zoveel mogelijk de verbondenheid met de natuur, mensheid en kosmos.
De vernieuwing hangt als het ware ‘in de lucht’ en zal ons een heel andere perceptie van onze werkelijkheid brengen. Niet onmiddellijk, maar gestaag. Het is een omslag en een nieuw begin. In de maanden daarna zullen steeds meer dingen helder worden. We zullen aanvoelen en begrijpen hoe het anders kan en moet. En dit ook doen!
Heb vertrouwen en neem deel aan de verandering door je af te stemmen op de nieuwe energie. En voel van binnenuit wat jouw aandeel mag zijn aan het nieuwe. Een tijd waarin we meer naar eenheid zullen toegroeien. In 2013 en later zal het zich verder ontvouwen, zowel binnen als buiten jou. Je weg is bereid!