Geluk hangt af van wat je kunt geven,
niet van wat je kunt krijgen.
(Mahatma Gandhi)


Van mensen, voor mensen
Nu de voorbereiding  van de In-zicht Ont-moet-dag in volle gang is, realiseren we ons weer goed waarvoor we dit allemaal doen. Een ontmoetingsdag waar mensen uit de regio met een bepaalde vraag en aanbod elkaar kunnen ont-moeten, in een open en niet competitieve of commerciële setting. Vooral deze laatste elementen maken de dag tot een ontspannen dag die je niet veel meer treft op beurzen e.d. Je merkt dan echt dat als de druk van het ‘verdienen’  eraf is, het leuk wordt. Dat zouden we in onze maatschappij ook meer moeten doen. Overal waar er immers veel geld omgaat of competitiestrijd is, wordt het na verloop van tijd minder leuk. Uiteindelijk komen we allemaal in een spreadsheet terecht en verdwijnt de menselijkheid op de achtergrond. Maakt niet uit of het een bank of een gewoon bedrijf is, onderwijs of zorg. Uiteindelijk gaat het helaas om platte cijfers. We willen met onze Stichting en met deze ont-moetingsdag een andere ervaring mogelijk maken. In de hoop en verwachting dat dit velen stimuleert om in hun eigen omgeving ook te bewegen naar een meer mensgerichte wereld.
Van mensen, voor mensen. Om elkaar te inspireren.Dan gaat het om geven i.p.v.krijgen.In oprecht geven ligt een geluks-gevoel besloten wat je met krijgen moeilijk kunt ervaren. Met geven kun je ware rijkdom ervaren. Geef!