Als er al iets moet, dan is dat
Ont-moeten!

 

Wees jezelf,
er zijn al zoveel anderen.
(Loesje)

 

Lieve mensen,

In-zicht Ont-moet is de titel die we geven aan de middag die we organiseren op 15 november a.s. Het woord ‘ont-moet’ betekent voor ons niet alleen ontmoeten, elkaar zien en spreken, maar vooral ook even niets moeten. Ónt-moeten dus. Dit klinkt zo simpel als speels werkwoord, maar het is best moeilijk om het in praktijk te brengen. Allereerst, zijn we ons wel bewust van alles wat we moeten? En van wie moet het dan. Komt dit van die innerlijke toeteraar die zich altijd maar in je denken bemoeit met wat je wel of niet moet doen. Want wat zouden anders die en die er wel niet van denken. Of dat je anders niet deugt, het niet goed doet of, erger nog, niet goed genoeg bent. Herken je dit?
Je zou gewoon eens even kunnen gaan zitten op een rustig moment met een blocnote en een pen. En gewoon op gaan schrijven wat je te binnen schiet wat je allemaal wel moet doen van jezelf. Als je dat goed doet, kon je wel eens schrikken. En dan het volgende. Zet eens achter de ‘moetjes’ die je hebt opgeschreven van wie dit eigenlijk moet. Nu denk je natuurlijk dat dit van jezelf komt. Dat is misschien wel zo, want het is tot nu toe je eigen (on)bewuste keuze. Maar wie heeft ons ingefluisterd dat dit allemaal zo moet. Wie heeft die innerlijke toeteraar gedrild om dit jou steeds weer voor te houden. En als je dit allemaal op je in laat werken, voel dan eens of je dit allemaal wel wilt. Of er geen verzet omhoog komt bij bepaalde dingen. Wat past wel of niet meer bij je?

En wat zou er gebeuren als je bepaalde dingen niet meer zou doen. Stort dan je wereld in elkaar? Of de economie, je sociaal netwerk misschien? Of laten je Facebook vrienden je ineens vallen als je niet meer vlot reageert.

We willen graag voldoen, erbij horen, andere mensen tevreden stellen. Maar als je anderen steeds tevreden stelt, wat is dan wel echt van jou. Moet je je steeds aanpassen, meebuigen, je inhouden of juist steeds op je tenen lopen? De kunst is om te leren het onderscheid te zien van wat wel echt moet en wat je niet meer dient. En ga het dan bewust anders doen. Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.