De Etchilhampton Hill formatie van 6 augustus 2013Niemand kan je iets onthullen dat niet reeds sluimert
in de dageraad van je kennis.
 (Kahlil Gibran)


Kennis
Dit seizoen hebben we veel lezingen waar bijzondere informatie gegeven zal worden over een breed scala aan onderwerpen, dat vaak niet bij iedereen vanzelfsprekend is. Of het nu gaat over de bijzondere eigenschappen van water, achtergrond informatie over de financiële crises en hoe het anders zou kunnen. Over geometrische figuren en hun boodschap en zelfs dat UFO’s bestaan! Over contacten met de andere kant van onze bestaansluier. Voor de een zijn sommige onderwerpen gesneden koek door eigen ervaringen. Voor de ander is het soms een (te) grote stap om iets wat je hoort zomaar aan te nemen als je eigen waarheid. Het is ook belangrijk dat we niet zomaar klakkeloos meer iets aannemen. Vooral in deze bijzondere tijd kalft het begrip autoriteit van buiten terecht af. We mogen nu zelf de autoriteit worden om te bepalen wat waar is en niet waar. Dit invoelingsvermogen neemt bij de veel mensen toe.
Daarnaast leren we meer en meer dat zaken als dogma’s, conditioneringen en tunnelvisies, ons niet meer dienen.  En ons afhouden van een open geest. Wees niet bang dat je misschien hierdoor ‘afdwaalt van je geloof’ of mening, wat veilig voelde tot nu toe. Niemand kan je iets onthullen wat niet reeds sluimert in de dageraad van je kennis. Als je plotseling wordt geraakt  door een inzicht, een zin, een afbeelding, dan heeft dat je iets te zeggen op dit unieke moment. Dan dringt het door naar je bewustzijn vanuit je incarnatie-geheugen of vanuit je zielsbewustzijn. Beide zijn verbonden met een veel grotere ‘kennis’ dan op scholen kan worden onderwezen of ons verstand kan bevatten. Het is een ‘weten’ die dat alles overstijgt: jouw ware kennis!