Geloof niets omdat iemand anders het zegt of gelooft,
geloof alleen in wat je zelf als waar ervaart.
(De Boeddha)

 
 

Lieve mensen,

We leven in een fascinerende tijd waarin veel levenslessen kunnen worden geleerd. Een tijd waarin we door krijgen dat de factor tijd toch iets anders inhoudt dan dat we tot nu toe hebben geleerd. En we realiseren ons meer en meer (ontwaken) dat er iets aan de hand is in de wereld. Iets ongewoons en eigenlijk verbijsterends. Bijvoorbeeld dat overheden niet altijd het beste met ons voor hebben, hoewel ze door ons gekozen zijn en er dus voor ons zouden moeten zijn. Dat ze vaak andere agenda’s hebben dan openlijk wordt gedeeld. Leven we dan wel echt in een democratie?

We gaan dan ook beseffen dat religieuze systemen zoals we die kennen, ons niet dichter bij (een) God hebben gebracht. Of bij elkaar. En lijkt de kloof tussen jou en de ander steeds groter te worden. Door de eeuwen heen heeft men ons afhankelijk gemaakt van een God buiten ons. En heeft het de mens opgezadeld met schuld, boete en (erf)zonde. Waardoor we zelden de innerlijke goddelijke kracht hebben gezocht. Of was dat misschien de bedoeling?

We gaan beseffen dat ons onderwijssysteem waar we onze kinderen verplicht naar toe moeten sturen, wel zeer de nadruk legt op het werken met de linkerhersenhelft. Leren logisch denken is inderdaad zeer belangrijk maar is niet het enige. Onze creatieve en intuïtieve geest wordt niet of onvoldoende aangesproken. Dit leert jongeren om vooral de dingen buiten zichzelf te zoeken (5 zintuigen) en zich niet naar binnen te richten. Naar de enorme potentie die daar ligt te sluimeren en die ons verstand te boven gaat.

Al deze afleidingen en de naar buiten gerichte focus maken ons zeer ontvankelijk voor externe beïnvloeding zoals van reclames, rapporten van overheidsinstanties, planbureau, goeroes, welbespraakte politici met mooie beloftes, enz. We worden ook extra gevoelig voor allerlei verslavingen die op de loer liggen. Niet alleen voor de echte verdovende middelen (betekenisvol woord) wat ons lichaam niet nodig heeft. Maar ook over indrukwekkende verhalen over de nieuwste technieken en gadgets die je eigenlijk wel móet hebben wil je meetellen in de wereld (naar buiten gericht). We ‘moeten’ dus die nieuwe technieken omarmen. Men leert ons dat de technologische ontwikkeling ons kan ondersteunen in ons leven. Wat voor een groot deel natuurlijk ook waar is. Maar het droevige is dat we door deze vooruitgang leven in een wereld met een onnatuurlijke straling die we maar gewoon moeten vinden, maar die ‘onmenselijk is’. Dit wordt alleen maar erger door de Internet of Things waar men in een 5G-omgeving werkelijk alles aan elkaar wil koppelen. En dit hebben we allemaal nodig, zeggen ze. De kans is groot dat er straks in elke wijk of straat in de lantaarnpalen een antenne komt te hangen om dit mogelijk te maken. Hoe voelt dit voor je? Wil je dit? Laten we ons opnieuw op het verkeerde been zetten door autoriteiten vanaf welk platvorm dan ook? Voel maar bij jezelf wat jouw waarheid is. Jij weet!