15 jaar In-zicht!Als je wilt dat de hele mensheid ontwaakt,
ontwaak dan alles in jezelf.
Als je het lijden in de wereld wilt verwijderen,
verwijder dan alles wat duister en negatief is in jezelf.
Echt, het grootste geschenk dat jij te geven hebt,
is je eigen zelf-transformatie.
(Lao Tse)Lieve mensen,

Hier is de zomer 2014-editie van onze Nieuwsbrief. We hopen dat een ieder van jullie een goede zomer heeft tot nu toe. We zijn blij om jullie ons programma voor het komende seizoen te kunnen presenteren. Het is een programma geworden waarvan wij vinden dat het vele boeiende aspecten en invalshoeken kent. We hopen dat jullie dit ook vinden. Ons voorwoord op de website is hieronder weergegeven. We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten bij een of meer van onze lezingen. Tot dan!

15 jaar In-zicht
Stichting In-zicht bestond afgelopen mei 15 jaar. Dat willen we het komende seizoen vieren door regelmatig iets bijzonders te doen bijvoorbeeld rondom de lezingen. De eerste verrassing is dat we de toegangsprijs voor de eerste lezing van Ard Pisa in september kunnen verlagen tot € 5,- per persoon. Ook hebben we op onze Facebook-pagina een terugblik opgesteld over sprekers die de afgelopen jaren een bijzonder aandeel hebben gehad bij onze avonden. Kijk hier. De rest laten we nog even een verrassing zijn :-).

Programma 2014-2015
Elk seizoen is het weer een bijzondere zoektocht naar goede onderwerpen en sprekers die naar ons gevoel horen bij de doelstellingen van In-zicht en bij deze tijd. We hadden vooraf geen thema bedacht die als rode draad kon dienen. Maar nu het programma klaar is, is het verrassend om te zien hoe mooi je de verschillende onderwerpen aaneen kunt rijgen. En dat is weer geen toeval!
Als je nieuwsgierig bent naar de mens en haar bijzondere eigenschappen van lichaam, geest, ziel en naar de mysteriën van haar ‘leef-omgeving’ in de brede zin van het woord, dan zit je goed bij ons dit seizoen! Immers, wat we weten is een druppel, wat we niet weten een oceaan (Newton). In onze kennis en weten zijn we eigenlijk nog maar kleuters. Maar misschien, als we alles wat aan verdieping wordt geboden dit seizoen, goed tot ons laten doordringen en toevoegen, in woord en daad, aan onze waarheid en Zijn, we daarna een volgende hoofdstuk op weg naar Meesterschap mogen volgen :-). Nu eens kijken of en hoe we de diverse lezingen met elkaar kunnen verbinden.

In oktober en november gaat het over bijzondere aspecten van onze aardse leefomgeving. Over het leven in Midden-Aarde alsook over de ‘Otherworld’. Het gaat over levensvormen in Moeder Aarde en het contact die de spreekster Ellen Elayna Pauli daarmee heeft. Wat oude volkeren zoals de Egyptenaren daarover al wisten. De liefhebbers van graancirkels, Avalon, Maria Magdalena, alsook van de geheimen die in het Engelse landschap ‘verborgen’ liggen, kunnen in de tweede lezing van november hun hart ophalen bij een enthousiaste performance van Bert Janssen over de ‘Otherworld’.

Ben je nog niet verzadigd over de geheimen in en rondom ons, dan leggen de lezingen in november (In-zicht Extra) en december weer een ander accent. Martijn van Staveren gaat in op zijn eigen persoonlijke ervaringen met contact met buitenaardsen en hoe die ons wel of niet goed gezind zijn. En ikzelf zal je meenemen naar een boeiende reis over jezelf als groots Kosmisch wezen. Over het doel op aarde in je vele levens, om Meesterschap te verwerven over dualiteit, over onze intense eenheidsrelatie met de levende kosmos.

Ben je toe aan beter omgaan met de stress in je persoonlijk leven?  Dan zal de zenmonnik Paul Loomans je in maart tips geven, over hoe beter om te gaan met de factor tijd en je leren om te ‘Tijdsurfen’. Marieke de Vrij zal in april geheel op haar eigen bekende wijze, terwijl ze contact heeft met de andere kant van de sluier, ons schetsen hoe een ‘Interessevol leven’ eruit kan zien.

Om wat meer aandacht aan ons lichaam te geven als de tempel van onze ziel, en het immuunsysteem op een krachtiger niveau te brengen, is de lezing over ‘Planten eten’ als nieuwe lifestyle in januari van Boele Ytsma mogelijk een optie. Je zult voor deze lifestyle meer open staan als je de lezing van september hebt gevolgd. Dan zal Ard Pisa op een boeiende wijze uiteenzetten dat we kanker nu al kunnen stoppen én voorkomen als we het vanuit een geheel andere invalshoek gaan bekijken, dat ons tot nu toe wordt onthouden door de overheid en wetenschap.

Tot slot kunnen we aan het einde van het seizoen er nog even op uit met Pieter Pieters naar krachtplekken in onze eigen regio onder de slogan ‘In-zicht naar buiten’. We houden de avond in februari open, gewoon om in te spelen op de actualiteit en/of om het leven zich te laten ontvouwen op een manier die we zelf toch niet kunnen organiseren :-).
Hopelijk hebben we je geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt en resoneert er iets in je dat tot wasdom wil komen op persoonlijk of spiritueel vlak. Laat je dan inspireren door de woorden van Lao Tse: ‘Als je wilt dat de hele mensheid ontwaakt, ontwaak dan alles in jezelf.’