Als iets je raakt is er schoonheidAlles wat met woorden gezegd kan worden
is slechts een relatief begrip.
Hoewel er veel namen en woorden
aan de subtiele waarheid zijn gegeven,
zal hij nooit beschreven kunnen worden.
(Lao Tze)

 

Lieve mensen,

Meer dan ooit zijn we geïnspireerd om er een prachtig seizoen van te maken. Maar liefst 12 activiteiten staan geprogrammeerd en wie weet wat er nog bij kan komen wat we niet kunnen laten lopen. De tijd waarin we leven is een zeer bijzondere tijd. We schrijven dat wel eens vaker op deze plaats, maar de diepgang en invloed van alle energieën, zowel afkomstig uit de kosmos als wel uit het grid van Moeder Aarde, worden meer en meer voelbaar. Maar de invloed ervan op de mens en waar het allemaal naar toegaat is grotendeels nog versluierd. Het levert in ieder geval voor ons weer veel drive en richting op om weer een seizoen te organiseren.

Het aanbod voor het komende seizoen biedt naar onze overtuiging genoeg keuzemogelijkheden voor mensen met verschillende interesses. Om te beginnen over onze gezondheid. In februari organiseren we een symposium met als thema; ‘Gezondheid – uw belangrijkste bezit’. Die middag zullen drie gemotiveerde sprekers met een missie, drie belangrijke thema’s uit de gezondheidszorg in een bijzonder licht plaatsen. Door Frankema over het zeer actuele onderwerp vaccinatie,  waar velen door veel (des)informatie soms het bos niet meer zien. Ger Lodewick zal zijn inzichten delen over het intrigeerde onderwerp orgaandonatie. Tenslotte zal Ard Pisa een geheel andere invalshoek over kanker en het ontstaan ervan helder uit de doeken doen.
Ook zijn we bijzonder blij dat in oktober Dr. Hans Moolenburgh sr zijn ervaring van meer dan 50 jaar huisartsenpraktijk met ons wil delen, met name over het onderwerp ‘Kindergeneeskunde -  vroeger en nu’. Hij heeft door de tijd heen de klachten en symptomen bij kinderen sterk zien veranderen en geeft daar zijn unieke en brede visie op. Beide events zijn zeer waardevol om goede inzichten te verkrijgen in de keuze en richting waar we met onze eigen gezondheid staan en ook waar we met de gezondheidszorg in het algemeen heen zouden moeten.

Soms is ziekte of andere dingen die je overkomen afkomstig uit (karmische) familiepatronen die niet zomaar voor de hand liggen om te begrijpen. Iemand die daar uit een lange praktijk als reïncarnatietherapeut boeiend over kan vertellen is Maarten Oversier, met als onderwerp; ‘Tranen van onze voorouders’.

Als bewust levend mens die zijn of haar beeld van de werkelijkheid wil verbreden, zijn er veel kansen dit seizoen. Zo zal Robbert van den Broeke zijn bijzondere levensverhaal, zijn gaven en inzichten met ons delen onder de titel ‘Graancirkels en andere verschijningen’. Gelukkig komt Robbert meer naar buiten de laatste tijd en we zijn dan ook verheugd dat hij naar het noorden wil komen om zijn verhaal te doen van wat er met hem en rond hem allemaal gebeurt.
Een beetje in het verlengde daarvan zijn de beide lezingen van Martijn van Staveren. Op veler verzoek zal hij de volgende beide lezingen uit zijn cyclus over buitenaards leven en de invloed daarvan op ons dagelijks leven bij ons geven. Het zijn altijd bijzondere avonden met Martijn die nog een tijd bij je blijven hangen.

Er zijn nog twee andere mogelijkheden om je in jezelf te verdiepen. In de lezing van Jaap Hiddinga gaat hij in op de transformatie naar een nieuw leven die bezig is op dit moment. De illusie voorbij. De mens zoekt, maar blijft met die eeuwenoude vraag zitten: als het leven één grote illusie is, wat is dan de werkelijkheid?
In de lezing ‘De mens als kosmisch wezen – een ervaring die groots eindigt’ zal ik dieper dan ooit ingaan over wie we zijn, wat onze afkomst is en waar we naar toegaan. Een lezing waar je blij van zal worden.

Aan het einde van het seizoen komen er nog twee zeer bijzondere en krachtige vrouwen. Na de prachtige avond vorig jaar, hebben we Little Grandmother Keisha opnieuw uitgenodigd. Naast de actuele dingen die dan spelen zal ze vooral ook aandacht schenken aan ‘The Power of Crystals‘.
De kennis over kristallen en de werking en betekenis ervan in deze tijd wordt steeds belangrijker omdat we ons lijken te ontwikkelen tot een kristallijn wezen.
In de lezing ‘Licht, onze verborgen kracht’ zal Irisea Barkhuysen ons dieper laten zien en voelen hoe licht ons voedt en hoe belangrijk dit voor ons is.

Tenslotte hebben we nog een hele leuke beursdag voor je; ‘In-zicht Ont-moet’. Op een zeer ongedwongen wijze kun je hier kennis maken met therapeuten uit de regio. Er worden ook korte lezingen gegeven. Altijd een hele fijne en ongedwongen dag.
En omdat de afgelopen ‘In-zicht naar buiten’ zo een geslaagde dag was, organiseren we deze nog een keer. Hierin zal Pieter Pieters ons weer begeleiden naar bijzondere krachtplekken in onze regio.
We vertrouwen erop dat de informatie, inzichten en ervaringen uit deze activiteiten ons weer dichter bij onze eigen waarheid zullen brengen. Hoewel ook dit weer relatief zal zijn getuige de spreuk van Lao Tze: ‘Alles wat met woorden gezegd kan worden is slechts een relatief begrip. Hoewel er veel namen en woorden aan de subtiele waarheid zijn gegeven, zal hij nooit beschreven kunnen worden.’ Soms moet je het gewoonweg ondergaan, voelen en ervaren. Want wat je diep in je hart al weet, hoeft niet perse meer tot het verstand gebracht te worden. Daarvoor is het mysterie vaak te groot!

Namens het bestuur en vrijwilligers, een heel fijn en inspirerend seizoen gewenst! En voel je welkom op een van onze avonden!