Macht over andere mensen is zwakte vermomd als kracht.
(Eckhart Tolle)

Lieve mensen,

Vrijheid is een groot goed wat we allemaal koesteren. Vrijheid is een geboorte recht van elk mens op aarde. En vrijheid is er in vele hoedanigheden. Vrijheid is niet alleen de afwezigheid van oorlog tussen volkeren en groepen, vrijheid is ook verantwoordelijkheid nemen om jezelf en ander die vrijheid te gunnen en geven. In Nederland zijn we al een hele tijd ‘bevrijd’ van een bezetter ten koste van vele mensenlevens. Die beknotting van onze vrijheid toen kwam door grootheidswaanzin van anderen.
Hoe is het in 2016 gesteld met onze vrijheid? Zijn we werkelijk vrij in onze keuzes, in ons doen en laten? Door o.a. de lezingen van het afgelopen jaar zijn toch meer mijn ogen geopend op dit punt.
Neem het aanstaande referendum. Worden we hier nu werkelijk door onze eigen overheid eerlijk voorgelicht, zodat we oprecht een goede keuze kunnen maken? Worden we nu goed voorgelicht als het gaat over onze veiligheid, over hoe onze rentestanden tot stand komen, hoe de democratie in Europa en ons eigen land nu werkelijk werkt en noem maar op?
De lezing van 10 april gaat vooral ook over de keuze vrijheden in de medische wereld. In hoeverre hebben we die nog? De titel van de lezing is veelzeggend: ‘Dodelijke leugens, artsen en patiënten misleid’. Een goed moment om de stand van zaken op dit terrein eens van een andere kant te horen.

En hoe staat het met onze innerlijke vrijheden. Hoe vrij zijn we in ons eigen denken, voelen en weten? We hoeven niet opgesloten te zijn achter tralies om je vrijheid te verliezen. We kunnen ook een gevangene van onze eigen overtuigingen zijn. In hoeverre laten we andere waarheden toe tot ons denken en weten op de vele facetten van ons leven, zodat we open en met innerlijke vrijheid oprechte keuzes kunnen maken voor het hoogste goed van onszelf en anderen?

En wat doen de woorden van Eckhart Tolle met ons: ‘macht over andere mensen is zwakte vermomd als kracht’. Waarover en door wie wordt macht over ons uitgeoefend? En over wie doen we dat misschien zelf ook en beknotten we hun in hun vrijheid en geluksgevoel?

Er is echter ook veel wat we zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld om ten volle te beseffen dat niemand onze diepste innerlijk zijn kan afnemen. Ons diepste wezen is licht en liefde; een godsvonk uit de eeuwigheid. Dat licht onze verborgen kracht is die bezig is te ontwaken tegen alle macht in die op ons wordt uitgeoefend. Dat licht altijd het duister zal overwinnen, zowel buiten ons als in ons. En dat deze waarheid ons zal vrij zal maken!