Je ziel is Mij en zij weet dat.
(uit 'Een ongewoon gesprek met God' van Neale Donald Walsch)

 

Lieve mensen,

Hoe het leven is ontstaan op aarde en in dit onmetelijke universum blijft voorlopig nog wel een mysterie ondanks de nodige theorieën, ervaringen en doorgevingen van allerlei aard. Hoe en waaruit onze ziel/geest is ontstaan is een soortgelijk mysterie. Maar omdat we zelf ziel/geest zijn ligt het geheim van dit mysterie misschien wel dichter bij ons dan we denken. Diep in ons ligt het antwoord reeds te wachten. Het heeft alleen wat hulp nodig om tot bepaalde inzichten te komen. Inzichten zijn soms innerlijke flitsen die tot ons dagbewustzijn doordringen. Wat we er dan mee doen bepaalt voor een deel de staat van onze wijsheid en ervaring. Soms wordt het tijdelijk verdrongen door de waan van de dag, soms verdrinkt het in verdriet of slachtofferschap. Maar het is er altijd en sluimert in de dageraad van je bewustzijn. En als jij dat wilt zal er altijd een moment komen dat een bepaald inzicht je verder brengt.

Soms moeten we onszelf wat helpen om inzichten te verkrijgen, om te kunnen doen waar we naar verlangen. Dit kan op velerlei manieren zoals via meditatie, gebed, stilte, met aandacht zijn in de natuur, tijdens het lezen dat je ‘plotseling weet’. Het kan ook via lezingen, gesprekken, workshops en coaching sessies. Veel is er mogelijk om tot prachtige inzichten te komen.
Ik heb al veel boeken gelezen, veel sprekers gehoord, nieuwsbrieven geschreven en veel ervaringen en inzichten verinnerlijkt. En toch voelt het vaak of ik nog maar net op de kleuterschool zit. Steeds komen er allerlei prachtige mensen, indringende lezingen en artikelen die mij raken en mij op een hoger plan brengen. Misschien stopt dit ooit als we eenworden met de Bron waaruit we ooit zijn ontsprongen en zijn uitgevloeid. Dan zijn we misschien pas ‘uitgeleerd’.

De komende lezing over de 13 Oerkrachten en de 13 Oerstammen is er waarschijnlijk ook zo een lezing die telt. Deels nieuwe invalshoeken vanuit een diep innerlijk weten die vanuit een oprechte passie voor mens en natuur wordt gebracht. Die in ons mogelijk iets kan losmaken wat ons verder brengt op onze prachtige en niet altijd makkelijke reis als ziel. Hoe we ons steeds verder hebben opgesplitst toen we naar de Aarde kwamen en dit allemaal nu grotendeels zijn vergeten. Maar door elke ervaring en elk inzicht kunnen we weer dichter bij de kern van ons zijn en ons weten komen.

Maar mijn ziel weet dit en verheugt zich op elke stap vooruit! En voelt zich steeds lichter en blijer. Scheppen vanuit deze toestand is zoveel mooier en overvloediger dan vanuit de energie van ‘moeten’. En het helpt ons de verbinding met de Bron weer te herstellen. Want de ziel heeft ‘weet’ van de blauwdruk van ons leven. Waarvoor we gekomen zijn. De ziel heeft voeling met de andere kant van onze bestaansluier. Ons lichaam is ‘slechts’ een biologisch afbreekbaar voertuig, een maatpak, voor het verwerven van ervaringen van de ziel in dit leven. Dit voertuig laten we achter tijdens het stervensproces. Om dit optimaal te ervaren hebben we de prachtige holistische drie-eenheid tot onze beschikking; mind, body en soul. Als we zo bewust en aandacht leven, met hart en ziel, dan zal langzaam maar zeker de geheimen van het leven en het universum zich aan ons ontvouwen! En dat doe je niet voor jezelf alleen. Je bewustzijn is een staat van vibratie die je toevoegt aan het bewustzijnsveld. Alles wat je je voor jezelf hebt verworven deel je met het hele veld. Ook al praat je er niet over. Anderen kunnen van jou subtiele trillingsverhoging profiteren en omgekeerd. Dit is de kern van de evolutie van bewustzijn. Zo groeit de mensheid naar een hoger bewustzijn en zal het overeenkomstig handelen. Deze transformatie gaat heel hard in deze tijd overal in de wereld en is niet meer te stoppen. Je ik-persoonlijkheid kan dit misschien nog niet helemaal omarmen, maar je ziel weet!