Welkom bij In-zicht

7 Artikel(en)

per pagina

Moge het licht van uw ziel u leiden.
Moge het licht van uw ziel het werk dat u doet,
zegenen met de verborgen liefde en warmte van uw hart.
Moge u in wat u doet de schoonheid van uw eigen ziel zien.
Moge de heiligheid van uw werk genezing, licht en vernieuwing brengen
aan de mensen die met u samenwerken en aan hen die uw werk zien en ontvangen.

Moge uw werk u nooit vermoeien.
Moge het in u bronnen van verfrissing,
inspiratie en geestdrift doen ontspringen.
Moge u aanwezig zijn in wat u doet.

Moge u nooit verloren raken
in de eentonigheid van uw afwezigheid in wat u doet.
Moge de dag u nooit tot een last worden.
Moge de dageraad u wakker en oplettend aantreffen en moge de nieuwe dag dromen,
mogelijkheden en beloften voor u in petto hebben.

Moge de avond u dankbaar en vervuld aantreffen.
Moge u gezegend, beschut en beschermd de nacht ingaan.
Moge uw ziel u rust geven, troosten en vernieuwen.

John O’Donohue (uit Anam Cara; Mystiek uit de Keltische wereld)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Oene Hofman

Alles is in mij
Ik heb goed en kwaad gekend,
zonde en deugd, recht en onrecht;
ik heb geoordeeld en ben veroordeeld;
ik ben door geboorte en dood gegaan,
vreugde en leed, hemel en hel
en aan het eind gekomen, begreep ik
dat ik in alles ben
en alles in mij is.

(Hazrat Inayat Khan)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Oene Hofman

16 januari 2013 - Symfonie

01-03-2013 14:55

Symfonie

Zijn we niet de melodieën van dezelfde ene zang?
Zijn we niet de sterren van dezelfde ene vlam?
Zijn we niet de gedachten van dezelfde ene idee?
Zijn we niet de golven van dezelfde ene zee?

(Auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Stichting In-Zicht

Vreugde van het leven

We wensen je de vreugde van het leven toe,
de kracht om volledig te ontvouwen
in ware schoonheid en pure overgave.

We wensen je de verbondenheid met waarheid toe,
zodat je in vertrouwen
mag rusten in de armen van de Geest.

We wensen je de eenvoud toe,
om al jubelend te kunnen zijn
wie je werkelijk bent;
schoonheid en liefde
in zijn puurste zijn.

En laat ons hierin samen zijn,
zodat we steeds herinneren
dat we in de eeuwigheid
elkaar altijd zullen vinden.

(Auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Stichting In-Zicht

Moeder Aarde

Kom maar, zei ze
Kom maar bij mij,
laat je hoofd maar rusten
geef je zorgen maar aan mij.
Voel maar, voel jouw wortels in de mijne verstrengeld,
reikend tot daar waar niets er meer toe doet
daar waar je kunt rusten in Zijn.

Kijk maar, zei ze
Kijk maar om je heen, open je ogen
en zie die glinstering, die sprankeling.
Voel maar, voel jouw sprankeling in de mijne
schitterend, reikend tot daar
waar niets er meer toe doet
daar waar je kunt stralen in oneindigheid.

Wees maar, zei ze
Wees maar wie je bent, open je hart
en ervaar je aanwezigheid.
Voel maar, voel jouw aanwezigheid in de mijne
in eenheid, levend, ademend,
daar op die plek, tussen rusten in Zijn
en stralen in oneindigheid.

(Joyce Bergkotte)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Stichting In-Zicht

Boodschap van de Aarde

Open je hart voor de mogelijkheid
dat wij allen verbonden zijn
door het Hart, de Geest en de Ziel.

Wij zijn niet van elkaar gescheiden door het individu,
wij zijn één gedachte, één ziel, één geest.

Gekomen uit één en hetzelfde Licht,
met als enige reden,
ervaren van het Licht in zichzelf
en het herkennen en erkennen
van het Licht in de ander.

Licht in zichzelf kan uitsluitend ervaren worden
door het ontmoeten van het duister.

Realiseer je echter wel dat het duister Licht is,
dat zichzelf opoffert om jou de ervaring te schenken
van herkenning van het Licht waaruit jij bestaat.

Vergeet daarom niet,
het Licht in het duister te herkennen
en het te bedanken voor zijn opoffering,
opdat het duister niet verdwaalt en vergeten wordt.
In deze wereld zijn velen verdwaald
enkel omdat het Licht in hen niet meer herkend werd.

Wees daarom bedacht op de Liefde
die uitgaat van het duister en omhels het,
zodat wij als één Licht
het pad terug naar onze oorsprong kunnen aanvangen.

De tijd is NU.
Heb elkander lief zoals je jezelf liefhebt.
Vergeet niemand.

Spreek dagelijks de woorden:
Ik zie jou,
Ik voel jou,
Ik ben jou,
Ik heb mij lief.

In La’Kech (ik ben jou, in een andere vorm)
(auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Stichting In-Zicht

Voor een nieuw begin

In de onbetreden hoeken van je hart,
waar je nooit denkt af te dwalen,
heeft zich al rustig dit begin gevormd,
wachtend tot jij klaar was om tevoorschijn te komen.

Het heeft al lang geleden je verlangen gezien,
de leegte voelen groeien in je binnenste,
gemerkt dat je vooruit kwam op wilskracht,
en nog steeds niet achter kon laten wat je ontgroeid was.

Het zag je spelen met wat zo verleidelijk is aan veiligheid,
de grauwe beloften die de eentonigheid je influisterde,
het hoorde de woelige golven doen opkomen en afnemen,
vroeg zich af of je altijd zo kon leven.

En toen de vreugde,
toen je moed opvlamde en je naar buiten kwam,
nieuwe grond betrad,
je ogen weer vol jeugdige energie en dromen,
en een pad van overvloed zich voor je opende.

Hoewel je bestemming nog niet duidelijk is,
kun je vertrouwen op wat die opening je belooft:
ontplooi je maar in de genade van het begin,
dat één is met je diepste verlangens.

Roep je wezen op tot avontuur;
houd niets achter;
ontdek de ongedwongenheid van risico;
je zult je al gauw thuis voelen in een nieuw ritme,
want je ziel heeft al voeling met de wereld die je wacht.

(John O’Donohue)

Geplaatst in Gedichten 2012-2013 door Stichting In-Zicht

7 Artikel(en)

per pagina