Welkom bij In-zicht

10 Artikel(en)

per paginaDe blinde vlekken van de wereldse mens


Hoop is de dove die regelmatig hoort dat wij sterven,
maar nooit gehoord heeft van zijn eigen dood
of stilstaat bij zijn eigen einde.
Hebzucht is de blinde die de fouten van anderen haarscherp ziet
en ze van straat tot straat rondbazuint,
zijn blinde ogen nemen echter van zijn eigen fouten niets waar.
De naakte is bang dat hem zijn kleed wordt afgerukt,
maar hoe kun je iemand die naakt is zijn kleed afnemen?
De wereldse mens is behoeftig en dodelijk beangst,
hij bezit niets, toch is hij bang voor dieven.
Naakt kwam hij en naakt gaat hij heen,
maar aldoor is hij doodsbenauwd voor dieven.
Wanneer de dood komt,
is het gejammer niet van de lucht,
terwijl hij zelf in de lach schiet om zijn angst.
Op dat moment weet de rijke dat hij geen goud bezit
en ziet de scherpzinnige
dat zijn talent hem niet toebehoort.

(Rumi, 13-de eeuwse Perzische Soefi-meester en dichter)

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

 

 

Gevangen in je verstand

Wat laten mensen zich makkelijk verstrikken
in hun conceptuele gevangenissen.
Het verstand verwart in zijn verlangen
te weten, te begrijpen en te beheersen,
zijn meningen en standpunten met de waarheid.

Het zegt: ‘Zo zit het’.
Je moet groter zijn dan je gedachten om in te kunnen zien
dat hoe je ‘je leven’ of het leven
of het gedrag van iemand anders interpreteert,
hoe je een situatie beoordeelt,
niet meer is dan een standpunt.
Een van de vele mogelijke zienswijzen.
Het is niet meer dan een verzameling gedachten.

Maar de werkelijkheid is een samenhangend geheel,
waarin alle dingen onderling met elkaar zijn verweven,
waarin niets uit en op zichzelf bestaat.
Het denken versplintert de werkelijkheid 
het verdeelt haar in conceptuele stukjes en beetjes.

Het verstand is een nuttig en krachtig instrument,
maar is ook heel beperkend
wanneer het je leven helemaal gaat beheersen,
wanneer je niet beseft dat het maar een klein aspect is
van het bewustzijn dat je bent.

Uit: ‘De stilte spreekt’- Eckhart Tolle


Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman


Alle bevatting te boven gaan

Ik stierf als mineraal en werd een plant.
Ik stierf als plant en werd een dier.
Ik stierf ook als plant om mens te worden.
Waarom zou ik bang zijn voor de dood,
als ik er nooit iets door verloor,
doch enkel erdoor won?
Mijn volgende stap zal zijn
dat ik mij verhef
naar de staat van engel.
Ook als engel zal ik sterven,
om te ontwaken in een staat
die alle bevatting te boven gaat.

(Rumi, 13-de eeuwse Perzische Soefi-meester en dichter)

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman


De bedding en de stroom

Het woord is als een nest,
betekenis de vogel,
het lichaam de rivierbedding,
de geest het golvende water.

(Rumi, Perzische soefie meester en dichter uit 13-de eeuw)


Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

Achter de bank

 

Achter de bank,
daar is het veilig.
Daar mag ik dromen,
daar is rust.

Achter de bank,
daar is mijn wereld.
Dat is mijn huisje,
daar mag ik Zijn.

Achter de bank,
hóór ik geen schreeuwen,
is er geen boosheid
en geen verdriet.

Achter de bank,
geen priemende blikken.
Enkel m’n knuffels
en m’n fantasierijke spel.

Achter de bank,
daar wil ik vaak blijven.
Achter de bank,
daar kan ik het wèl!

 (anoniem)

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

Om over na te denken

Wie nooit heeft geleden,
heeft nimmer geleefd.

Wie zich nooit vergiste,
heeft nimmer gestreefd.

Wie nooit heeft geweend,
heeft geen vreugde als hij lacht.

Wie nooit heeft getwijfeld,
heeft nooit ernstig gedacht.
  
(Auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

18 december 2013 De Herberg

19-12-2013 13:58

De herberg

 

Mens-zijn is een herberg;
elke dag komen er nieuwe gasten.

Vreugde, teleurstelling, een helder moment;
komen als onverwachte bezoekers.

Verwelkom ze en ontvang ze allen gastvrij!
Ook al zijn het een hoop zorgen
die jouw huis overhoop halen.

 Behandel toch elke gast met respect.
Misschien ruimt hij bij je op
om zo plaats te maken voor iets anders, iets fijns.

 De sombere gedachte, schaamte, boosheid,
treed ze lachend bij de deur tegemoet
en vraag ze verder te komen.

Sta open voor iedereen die komt.
Want ieder van hen is gestuurd
Als een gids uit het onbekende.

 

Bewerkt uit: Barks, C. ‘The Essential Rumi’, San Fransisco: Harper, 1997

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene HofmanEenheidsbewustzijn

Iemand ging naar de deur van de Beminde
en klopte aan.
Een stem vroeg: "Wie is daar?"
Hij antwoordde: "Ik."
De stem zei:"Er is geen plaats voor Mij en U."
De deur werd gesloten.
Na een jaar van eenzaamheid en gemis
keerde hij terug en klopte aan.
Een stem van binnen vroeg:"Wie is daar?"
De man zei: "U."
De deur ging voor hem open.

                   Rumi (een dertiende eeuwse Perzische soefi-dichter en mysticus)

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

Gebed voor een gestorvene

Jij, die leeft in het licht,
ik weet: je dood was een geboorte.
Jouw leven was voltooid,
je had geleerd wat je hier leren moest.

En daarom ging je heen,
terug naar het stralende licht,
vanwaar je eens gekomen was.
Jouw dood:  een geboorte in het licht.
Ik zend jou al mijn liefde.
Ik denk aan jou, hoe mooi,
hoe lief je wel kon zijn.

Voel mijn dankbaarheid,
om alles wat je mij gegeven hebt.
Ik weet: je bent gelukkig daar,
je wordt er lichtend licht.

Moge God je zegenen op jouw weg!
En straks, dan zie ik jou terug
als jij mij opwacht bij de grens.
Want liefde, sterker dan de dood,
blijft ons verbinden, nu en straks.
Dat God jou in Zijn liefde bergt!

Hans Stolp

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

18 september 2013 Het Pad

19-09-2013 16:12


Het Pad

Als de nevelen optrekken
verschijnt de zon.
Als de schors weggenomen wordt
verschijnt het hout.
Als het denken verwijderd wordt
verschijnt het hart.
Als het hart zichzelf heeft opgelost
verschijnen de goden.
Als de goden vervluchtigen
verschijnt het Goddelijke.
Als stof en geest verzwinden
verschijnt de ongrond.


Zuiver je
Want zuiver ben je
Laat los
Want er is niets vast te houden
Wees niets meer
Want alles ben je al!

Erik van Ruysbeek (uit zijn bundel: 'Zangen van Ongrond')

Geplaatst in Gedichten 2013 -2014 door Oene Hofman

10 Artikel(en)

per pagina