Welkom bij In-zicht

10 Artikel(en)

per pagina

15 april 2015 Wees niet bang

16-04-2015 10:41

Wees niet bang
Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast.
Houd je aan de regels, volg je eigen zinnen,
laat die hand maar los of pak er juist een vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen
ga, als je het zeker weet, en als je aarzelt, wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je denken
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij.
Dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen; laat me vrij.
(Freek de Jonge)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

Vastzitten in het zoeken
Zolang je iets doet om ergens te komen
zit je vast in het zoeken.
Zolang je mediteert om een vredige staat te bereiken,
zit je vast in het zoeken.
Zolang je ernaar streeft "meer aanwezig te zijn",
zit je vast in het zoeken.
Zolang je probeert te "Zijn wie je Bent",
zit je vast in het zoeken.
Zolang je tracht van het ego af te komen,
zit je vast in het zoeken.
Je zit zelfs vast in het zoeken
als je probeert het zoeken te beëindigen.
(Jeff Foster)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

The Rule of Nature (Wet van de Natuur)
Nothing in nature lives for itself
Rivers don’t drink their own water
Trees don’t eat their own fruit
The sun doesn’t shine for itself
A flowers flagrance is not for itself

Living for each other is the Rule of Nature

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

In de stilte van mijn wezen
In de stilte van mijn wezen
gebeurt het aan mij.
Diep in mijn stilte
tintelt het leven zelf.
Daar stopt het zoeken,
daar ben ik.

(Lenne Gieles)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

De kracht die in jou rust
Aanvaard dit kleine afgeschutte aspect niet als jezelf.
De zon en de oceaan verzinken in het niet naast wat jij bent.
De zonnestraal sprankelt alleen in het zonlicht
en de rimpeling danst omdat ze rust in de oceaan.
Maar in noch de zon noch de maan
ligt de kracht die in jou rust.
(Uit ‘Een cursus in wonderen’, deel 1, Tekstboek, blz.400)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

Een diepere wijsheid over voedsel
Alle wezens die op aarde bestaan
zijn uit voedsel geboren.
Zij leven van voedsel
en keren tot voedsel terug.
Waarlijk, voedsel is het oudste
van al wat geschapen is.
Daarom wordt voedsel
het universele geneesmiddel genoemd.
Zij die Brahman als voedsel beschouwen
zullen nooit gebrek aan voedsel hebben.
(Taittiriya Upanishad, II, 2, een eeuwen oude wijsheid uit India)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

Eén met de engelen
Wanneer een glimlach
onze harten beroert,
wanneer het woud
ons verstilt tot vrede,
wanneer muziek ons
in vervoering brengt,
wanneer we echt liefhebben,
of in vreugde lachen of dansen,
dan zijn wij één met de engelen.

(uit: Engelen en deva’s spreken, Dorothy MacLean)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

5 november 2014 Wijsheid

06-11-2014 12:03

Wijsheid

Wijsheid komt tot ontwikkeling door eenvoudig
je volledige aandacht te geven aan iets of iemand.
Aandacht is fundamentele intelligentie,
bewustzijn in haar ware essentie.
Het brengt ontvanger en hetgeen ontvangen wordt
in een verbindend veld van bewustzijn.
Het is dat wat afscheiding heelt.
(Eckart Tolle)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

22 oktober 2014 Liefde zelf

23-10-2014 09:42

Liefde zelf…
In ieder mens zouden er acht delen moeten zijn:
Het eerste deel van de aarde
Het tweede deel van zee
Het derde deel van de zon
Het vierde van de wind
Het vijfde van de wolken
Het zesde van steen
Het zevende van de Heilige Geest
Het achtste van het Licht van de Wereld
Liefde zelf

Het vlees van de mens is van aarde
Het bloed van de zee
De ogen van de zon
De adem van de wind
Zijn geest en zijn wispelturigheid van de wolken
Zijn beenderen van de stenen
Zijn ziel van de Heilige Geest
Zijn begrip van het Licht van de Wereld
Liefde genoemd

Als het grootste deel van hem aarde is
Dan zal hij loom en zwaar zijn
Indien van de zee, hij zal wijs zijn
Indien van de zon, hij zal wild en oorlogszuchtig zijn
Indien van de wind, hij zal gewelddadig en vals zijn
Indien van de wolken, hij zal gewelddadig en vol haat zijn
Indien van steen, hij zal hard en krenterig als een dief zijn
Indien van de Heilige Geest, hij zal vriendelijk en perfect zijn en als god in zijn daden

(Druïdische wijsheid; vrij naar een oude medische tekst uit Wales)

 

 

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman


Als je de geest van de dood wilt leren kennen, open dan je hart voor het leven.
Want leven en dood zijn één, zoals de rivier
en de zee één zijn.

(uit: “De profeet” van Kahlil Gibran)

Geplaatst in Gedichten 2014-2015 door Oene Hofman

10 Artikel(en)

per pagina