Welkom bij In-zicht

19 Artikel(en)

per pagina

17 april 2019 Ontwikkeling

18-04-2019 10:47

Ontwikkeling
Anderen beschuldigen
van je eigen tegenslagen
is een teken dat er behoefte
is aan ontwikkeling.
Jezelf beschuldigen toont aan
dat de ontwikkeling is begonnen.
Jezelf noch anderen beschuldigen
toont aan dat je ontwikkeling is voltooid
(Epictetus)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Het Goddelijke binnenin
De bloesem verdwijnt vanzelf
wanneer de vrucht groeit
Zo zal ons lagere ik verdwijnen
wanneer het Goddelijke
binnenin je groeit.
(Vivekenanda )

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Onze oneindige natuur
We doen ons best het tegendeel te bewijzen,
maar het blijft een feit:
de mens is net zo goddelijk als de natuur,
en net zo oneindig als het oneindige.
  (Aldous Huxley)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Ons slapende geheugen
Ik ben niet gekomen om u
met wereldse festiviteiten te vermaken,
maar om uw slapende geheugen
uit de onsterfelijkheid te wekken.
(Paramahansa Yogananda )

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Hoogste vorm van wijsheid
Wanneer de vijf zintuigen tot zwijgen zijn gebracht,
en wanneer het intellect tot zwijgen is gebracht,
wordt dat de hoogste vorm van wijsheid genoemd.
(Katha Upanishad)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

De wispelturige geest
Dit wereldlijke leven is niet dienstbaar aan het ware geluk,
Streef dus naar een gevoel van gelijkmoedigheid
waarin je vrede, gelukzaligheid en waarheid zult ervaren.
Als je in je wispelturige geest blijft verkeren,
Dan is er geen vrede, en is er geen geluk.
(uit de Yoga Vasistha)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Schaduw van de vooruitgang
Ontwaakt computers uit alle landen!
Vergeet niet dat u met al uw bestanden
de mens ontneemt nog mens te zijn.
De mens die u voedt met specifieke opdrachten
om zijn dagelijkse ongemakken te verzachten;
en u zo de middelen geeft
om zichzelf maatschappelijk overbodig te doen zijn.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Laat u leiden door het menselijke leed;
de mens ontneemt nog nuttig te zijn.
De mens die u laat arbeiden op alle tijden
om zich van zijn routine arbeid te bevrijden;
en dientengevolge zijn eigen behoefte aan arbeid vergeet.

Ontwaakt computers uit alle landen!
Wil niet de nieuwe god van de mensen zijn
die hen de verantwoordelijkheid ontneemt
van alle wereldse pijn.
De mens die door uw industrieel emplooi
zichzelf gevangen zet in een welvaartskooi;
en zo vergeet dat er aan zijn grootsheid ook beperkingen zijn.

Computers uit alle landen vergeet voor even
een computer te zijn!
Schakel tijdelijk uit al uw bestanden,
opdat de mens zich weer bewust wordt mens te zijn.
(auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Mijn hart straalt liefde
Liefde naar alle mensen die zich eenzaam voelen
bang zijn van binnen
wegkwijnen van verdriet en pijn

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die verhard, kwaad en achterdochtig zijn
verbitterd en verdwaald raken
niet meer weten wat zachtheid en liefde is

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die wanhopig zijn
geen toekomst meer zien
en het leven niks meer waard vinden

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen
die hoop hebben
hoop hebben op een geweldloze wereld
hoop hebben dat de verharden verzachten
de razernij tot rust komt

Mijn hart straalt liefde uit

Liefde naar alle mensen

(auteur onbekend)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

The power to do it
In every community, there is work to be done.
In every nation, there are wounds to heal.
In every heart, there is the power to do it.
(Marianne Williamson)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

4 april 2018 De onderstroom

05-04-2018 15:47

De onderstroom
De golven zijn de dagen
De dagen van het jaar
Het lijkt of zij vertellen
Hoe het ons vergaat
Maar de onderstroom
Die niemand ziet
Bepaalt de richting
Op elk gebied

(Stef Bos)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

14 maart 2018 Ik wens je toe

15-03-2018 12:19

Ik wens je toe

Ik wens je toe
dat je onbevooroordeeld
kijkt
naar een kind
hem ziet staan zoals hij is.

Ik wens je toe
dat je een kind tegemoet treedt
met open vizier
dat zijn onbevangenheid
je hart aanraakt

Ik wens je toe
dat elk kind
het kind in jou naar boven brengt
dat je lief hebt
en soms zacht terecht wijst

Ik wens je toe
dat je een ijkpunt bent
een veilige basis
waar kinderen zich kunnen 
hechten en warmen

Maar vooral een open blik
wens ik je toe
kindgericht.

(Isabelle Hofstra)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

De brug tussen verleden en toekomst

Op dit moment bevind ik mij op de brug tussen verleden en toekomst.
Achter me al mijn oude lessen, patronen die me gebracht hebben waar ik nu sta,
alleen zullen ze me nu niet langer meer tot nut kunnen zijn.

Op de brug lopen de tranen over mijn wangen
Ik voel de pijn van het loslaten
Ik voel steeds weer een touw losspringen, een oud patroon.

Voor me kijk ik angstig naar mijn versie van Hemel op aarde.
Ik voel angst voor al dat moois wat voor me ligt.

Er zijn niet langer wegen, geen borden aan de kant.
Niets zal mij langer zeggen: "hier moet je langs, langs deze kant"

Het is de tijd dat ik de wereld ga betreden.
Al mijn oude patronen, gewoontes, overtuigingen,
alles wat mij jaren tot nut is geweest,
mag ik met dank voor al die jaren,
terug geven aan dat waar ze vandaan kwamen.

Om zo te gaan staan in het nu.
Een zijn met alles om me heen.
Vol vertrouwen en geloof.
Hand in hand te gaan met mezelf,
over de laatste tree van de brug

De nieuwe geuren te ruiken.
De nieuwe kruiden te proeven.
De wind door mijn haren.
Ik zie de kleuren van mijn versie van Hemel op aarde

Ik hoor mijn innerlijke stem........

En toch....blijf ik voor nu nog even staan.
Op de brug tussen mijn verleden en mijn toekomstige bestaan.
Met tranen over mijn wangen en een angstige maar ook hoopvolle blik,
naar mijn beloofde land die nu voor me ligt..........

(Mirella Bruijnsteijn)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

7 februari 2018 Jij bent

08-02-2018 10:38

 

Jij bent
Je bent niet het lichaam en zijn functies
Je bent niet het denken en zijn werkingen
Je bent niet het voelen en zijn bewegingen
Je bent niet het handelen en zijn acties
Je bent niet de persoon en zijn individualiteit
Je bent niet het ego en zijn effecten
Jij bent degene die ‘nee’ zegt
Jij bent degene die ‘ja’ zegt, die de keuze maakt
Jij bent liefde onbegrensd
Jij bent licht ondeelbaar overal aanwezig
Jij bent stilheid in stilheid
Jij bent vrijheid in vrijheid
Jij bent waarheid in waarheid
Jij bent alles in alles, de essentie van alles
Jij bent Zijn in bewustzijn
Jij bent wie jij bent
Jij bent mede – schepper
Je bent het Zelf dat wordt opgenomen in het Zelf
Je bent het zelf dat in eenheid één is
Je bent het zelf dat opgaat in de Al Ene
Je bent dit dat teruggetrokken wordt in het Al Ene
Jij bent dit
Jij bent
Jij
We heffen ‘jij’ nu op
Zijn.

(Willem Glaudemans)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Om licht en liefde
 
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
 
Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.
 
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst.
Laat waar jij bent liefde zijn.
 
(Hein Stufkens uit : Vrede voor jou - gedichten)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Sprankelend helder

Wees stil en richt je aandacht naar binnen.
wat je daar vind is het leven zelf
als tinteling, bewegende bron, het levende lichaam
in vloeiende vorm.

Open je ogen voor het lichte zien
van kleuren, zoals ze werkelijk zijn
al die nuances, vormen, licht en schaduw
komen op in jouw stilte, in jou als stil bewustzijn.
Een enkele gedachte is daar ook
onbelangrijk in vergelijk met het voelen.

Ga dieper die stilte in, wat is daar?
Horen van unieke geluiden
voelen van wonderlijke bewegingen
zien van zuiverheid overal.

Bewust van alles zoals het is
je bent het ervaren
jezelf kennen als werkelijk ervaren
bewustzijn kent zichzelf
bewustzijn Verlicht.

Bewustzijn weet dat het bewust is
voel jezelf als dat bewustzijn
er bestaat niets anders dan dit
heb je ooit iets ervaren buiten je bewustzijn?


Wees stil en richt je aandacht naar binnen.
daar is het leven zelf
wees stil en richt je aandacht naar buiten
en zie dat buiten binnen is
in jou
alles is in jou.
Heb je ooit iets ervaren dat niet in jou was?

Voel, kijk, luister
er is geen afstand in jou
intiemer kan het leven niet zijn
je raakt de sterren met je kloppend hart
tot op de bodem
in bewustzijn is alles één
jij alleen vol van alles.

Geen gedachte kan dit ervaren
de gedachte zelf is daar ook
als ervaring
Er is alleen nu
altijd nu

Wees stil
en rust daarin
sprankelend helder.

(Michiel Slegten)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

De eindpaal van de tijden
Aan de eindpaal van de tijden,
ziet ons oog de geest van het kwaad.
Moe geworsteld en ontwapenend,
tot geen afval meer in staat.
Als het Licht is in allen,
en in allen alles is,
zal het Licht een eeuwig Licht zijn.
Licht, uit Licht en duisternis.
(Isaac de Costa, achttiende-eeuwse dichter en ziener)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Jij bent de moeite waard!

Laat je emotie stromen
als een beek die niet te dammen is.
Wat houd je tegen
om te voelen wat je voelt
wat je verwart, ontstemt,
wat je beroert en beklemt.
Jij bent de moeite waard

Je bent waardevol,
liefdevol.
Deel uit, maar vergeet niet
jij mag jezelf koesteren omdat je
uniek bent,
jij maakt het verschil.
Jij bent de moeite waard

Je hoeft niet perfect te zijn
zoals jij is er maar één.
Geef jezelf een kans om fouten
te mogen maken,
strijk liefdevol over je hart.

Je bent goed
Jij bent de moeite waard!

(Isabelle Hofstra)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Web des Levens
De mens heeft het web des levens niet gesponnen.
Hij is slechts een draadje ervan.
Alles wat de mens het web aandoet,
doet hij zichzelf aan.
(wijsheid van de Cree-indianen)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

Niemand heeft de wijsheid in pacht

Niemand heeft de wijsheid in pacht.
De paus niet, Walsh niet, de Bhagwan niet.
Geloof niks van wat ik zeg, alleen omdat ik het zeg.
Zoek de waarheid in jezelf.
Je wéét het allemaal, je bent het alleen vergeten.

(Neal Donald Walsh, bekend van de ‘Ongewone gesprekken met God’)

Geplaatst in Gedichten 2017-2019 door Oene Hofman

19 Artikel(en)

per pagina