Laat ons niet terugkijken in woede of vooruit in angst,
maar om ons heen in bewustzijn.
(James Thurber)

 

Lieve mensen,

Omdat we deze en volgende maand allemaal bijzondere activiteiten organiseren die gaan over de bewustwording van de potentie van de mens, voelt het goed om daar nu over te schrijven. Over bewustwording schrijven we in deze Nieuwsbrief wel vaker. Er zijn heel veel onderwerpen te noemen waar we veel bewuster in kunnen worden. Bewuster betekent eigenlijk dat we bepaalde zaken ons meer realiseren zodat het beter tot ons door dringt en deel van ons wordt. Ons besef van onszelf, onze plek en mogelijkheden in onze wereld wordt daarbij sterker.
Laten we nu eens stil staan en proberen te ‘doorzien’ wat die potentie van de mens ons te zeggen heeft. Potentie betekent letterlijk; vermogen, kracht of macht. Het vermogen waartoe iemand in staat is, om iets te worden of om te doen. Dus in dit geval het vermogen waar een mens of mensheid in principe toe in staat is.
We gaan dan voorbij (verder) dan dat we tot nu toe over onszelf geleerd hebben via onderwijs, opvoeding en religieuze doctrines. Omdat het gebruik van ons vermogen en potentie sterk wordt bepaald in wat we op dit moment ‘geloven’ waartoe we in staat zijn. We zullen ons dus ‘open’ moeten stellen voor nieuwe invalshoeken om meer uit onszelf te halen. Laten we eens kijken of we dit kunnen bij de volgende beschrijvingen over onsZelf.

Jouw ziel/geest/bewustzijn is eeuwig. Als mens sterven we maar onze essentie leeft voort. Jij bent een oneindig galactisch wezen die een menselijke incarnatie en bijbehorende ervaringen beleeft. We zien maar een hele kleine fractie van de werkelijkheid buiten (hersenen maar deels actief). De kracht van onze mind is enorm, we kunnen bijvoorbeeld onszelf ermee genezen. Als we ons bewustzijn inzetten kunnen we de werkelijkheid om ons heen beïnvloeden via de wetten van de kwantum fysica. We zijn goddelijke scheppers met een bewustzijn weidser dan de hemel!

Ben je er nog of ging het luik dicht na een geprogrammeerde gedachtegang?
We hebben in het algemeen niet geleerd zo groots over onszelf te denken. Maar stel je nu eens voor als mijn bovenstaande beschrijving waar is, wat we dan zouden kunnen doen! Er is een sprank van verlangen in je die zich nu roert en dit wil! Ergens diep van binnen weten we dat we eeuwig zijn en een enorm vermogen hebben die ligt te sluimeren tot we het tot leven roepen. Dit kan alleen maar door ons naar binnen te richten en die wondere wereld tot onze normale wereld te laten worden. Laat het hart je daarbij leiden met je verstand als dienaar. Kijk niet langer terug in woede of vooruit in angst of onzekerheid. Dit zijn ook sterke scheppende vermogens, maar die ken je al en hebben je gebracht waar je nu staat (al heel lang misschien?). Maar dat is nu mooi geweest, we hebben ervan geleerd en gaan voortaan meer naar binnen en ontmoeten daar de ware schoonheid en potentie van ons wezen. Daar leer je jeZelf kennen; het wezen wat je was en bent voordat je werd!