Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden,
functioneert het optimaal,
komt het overeen met wie we in essentie zijn,
is het in balans en harmonie met het grotere geheel
en draagt bij aan het welzijn van alles en iedereen.
(Marja de Vries, uit 'De hele olifant in beeld')

 

Lieve mensen,

Nadat ik een kleine twintig jaar geleden ‘wakker’ werd en steeds bewuster werd van mijzelf en de wereld om me heen, zag ik op vele terreinen van het leven dingen die niet meer kloppen met wat ik had geleerd. Het belangrijkste aspect van dit ontwaken is wel dat de mens centraal zou moeten staan in alles wat we organiseren, leren, doen en ervaren. Maar in werkelijkheid is dat meestal niet het geval.

Ik wil er vandaag een aspect uitlichten; ons vermogen tot (samen) scheppen, creëren. We kennen allemaal de discussie tussen schepping en evolutie. Naar mijn innerlijk waarheid op dit moment was en is er een schepping en die evolueert. Hoe de schepping ‘in den beginne’ tot stand is gekomen is nog een mysterie ondanks allerlei theorieën. In zes aarddagen de gehele Kosmos (orde, sieraad) scheppen lijkt wat teveel van het goede, zelfs voor een ‘almachtige’. En dat de evolutie steeds via kleine ‘gelukjes’ en bepaalde omstandigheden naar een hoger plan getild wordt waar plotseling een compleet nieuw soort uit een ander soort ontstaat, is een theorie die probeert dingen die niet te begrijpen zijn met elkaar te verbinden. Het lijkt op een verkrampte poging om onze onwetendheid logisch te maken. Kijk je eens goed naar de prachtige schoonheid van mens en natuur dan kun je daarin bijzondere geometrische verhoudingen terug vinden. Deze Gulden Snede verhouding vind je als een soort universele constante door de hele schepping heen.

In mijn protestante opvoeding leerde ik dat God straft als je ‘verkeerde’ dingen doet. Intussen weet ik dat de Schepper, een mysterie dat vele namen kent maar in wezen onbenoembaar is, puur bewustzijn is en een liefdevolle genegenheid heeft voor alles in het ‘Heel-Al’, dit heel anders heeft geordend. En dat jij en ik mede-scheppers zijn van dit prachtige ‘Uni-versum’ (één lied). En dat er vele natuurwetten aan die werking ten grondslag liggen waarvan we de meesten helemaal niet kennen, maar die wel degelijk de schepping kunnen dragen en in stand houden.
Sommige wetten hebben we misschien al leren kennen zoals de Wet van Aantrekking en de Wet van Oorzaak en Gevolg. Maar er zijn nog meer prachtige wetten waar we nu klaar voor zijn om tot ons nemen. Dan worden we nog bewuster, staan krachtiger in het leven en maken al scheppend, bewust gebruik van deze natuurwetten. En als we ons bewust worden van de werking van de Wet van Eenheid, en er naar handelen in al ons doen en laten, ontstaat zonder twijfel een prachtige nieuwe ‘samen-leving’. Laten we ons als mede-scheppers bewust gaan verdiepen in deze universele wetmatigheden. Dan zal ons leven meer in balans komen, is er meer harmonie met het grote geheel en dragen we bij aan het welzijn van alles en iedereen. En wie wil dat nu niet!