Bevrijding! (eigen foto)

Waar was je probleem voordat het in je opkwam.
(Bron onbekend)

Lieve mensen,

Het is alweer maart en de lente komt eraan! Hoewel, terwijl ik dit schrijf, kletst de regen stevig tegen de ramen voortgedreven door een harde wind. Toch is het elk jaar weer een heerlijk gevoel dat er weer nieuw leven zich ‘aandient’. Gras wordt weer groener, vogels krijgen nestdrang, struiken en bomen botten uit, en de kieviten zullen weer gaan duikelen boven de velden. Dit gebeurt allemaal in de prachtige uiterlijke wereld van Moeder Natuur waar ego niet bestaat en de matrix weinig vat op heeft. Daar kan een stevige regenbui en harde tegenwind je slechts tijdelijk lastig maken.

Maar hoe zit dat in onze innerlijke wereld? Daar woeden regelmatig ook ego stormen die ons in een soort van tweedeling brengen. Aan de ene kant verlangen we ook innerlijk naar een soort van lente waarin we nieuwe inzichten tot bloei kunnen brengen en vrucht laten dragen in ons leven. Maar die hardnekkige innerlijk tegenwind van oude trauma’s en gewoonte denken over ons falen, fouten en zonden, houden ons tegen om innerlijk te bloeien.
Dit geeft innerlijk ook een voelbare pijn van verlies, van onmacht dat je maar niet lukt om dat ‘iets’ los te kunnen laten.
En ego elementen houden ons in die greep vooral als we ons dit onvoldoende bewust zijn. Het is inderdaad lastig om voortdurend je gedachtegang te moeten monitoren welke ego aspecten in je persoonlijkheid je weg houden van een verlangende intuïtieve gedachte om te willen bloeien en vrij te zijn.

Vaak denken we als we iets horen of lezen, ‘ja dat ken ik wel, niks nieuws’. Maar is dat werkelijk zo? We hebben het eerder gehoord en mogelijk overdacht. Maar is het wel beklijft, verinnerlijkt? Is het deel uit gaan maken van ons systeem van vernieuwd denken, van ons Zijn? Voelen we ons anders daarna?

Deze maand zijn er een aantal events waar je mooi kan voelen waar je staat. Een workshop over je eigen leiderschap in je leven is een mooie toets. Waarom ben ik nog niet genoeg mijn eigen leider? Maar ook de bijzondere avond over ‘leven in je hoogste potentieel’ is een mooi moment om je innerlijke wereld meer op orde brengen.
Tot slot kun je je nog verwonderen over een bijzonder fenomeen op aarde dat nog steeds niet helemaal met ons beperkt verstand wordt begrepen en doorgrond: de graancirkels.

Lieve mensen, er zijn zoveel mogelijkheden om te gaan groeien en te bloeien. Maar eerst moeten we snoeien, ook als dit pijnlijk. Voel maar het verlangen van je ziel om door (met) je persoonlijkheid heen, zich op een hoger trillingsniveau en bewustzijn te mogen manifesteren. Dit kan een drive zijn om aan de slag te gaan. Waar was je probleem voordat het in je opkwam? Het was er dus ineens en houdt je dan bezig of zelfs gevangen. Nu de ketenen daarvan leren inzien, herkennen, omarmen en los laten. Verlangen naar de lente en samen onze innerlijke tuin in gaan. Prachtig, ik pak alvast de schoffel en andere belangrijke attributen. En na de geurige pracht van de bloesem kunnen we echt vrucht gaan dragen! Want een krachtige regel van de natuur is dat de vrucht de bloesem zal vervangen. Altijd!